Szakdolgozat, diplomatéma kiírások

Szakdolgozat- és diplomatémák
Szakdolgozat-, diplomatéma választás menete (tudnivalók)
Cím Témavezető neve Témavezető intézete Konzulens Hallgató Típus
Komplex mágneses rendszerek vizsgálata nagyfrekvenciás elektronspin-rezonancia módszerrel Dr. Szirmai Péter Lausannei Szövetségi Műszaki Egyetem, Svájc (EPFL), Laboratory of Nanostructures and Novel Electronic Materials Simon Ferenc
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Ferrit anyagok mágneses tulajdonságainak karakterizálása mágneses rezonancia módszerrel Simon Ferenc Fizika Tsz.
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Lézeres fotolumineszcencia és optikailag detektált mágneses rezonancia mérések fejlesztése Simon Ferenc Fizika Tsz.
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Development of a noise measurement system Dr. Halbritter András Ernő BME Fizika Tanszék
Név: 
Krisztián Dávid
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
A víz halmazállapot változásának megfigyelése és leírása Härtlein Károly Fizikai Intézet
Név: 
Hadobás János
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
Algoritmus és kód kidolgozása 3D röntgen-spektrométer pozícionálási vezérléséhez Dr. Szalóki Imre Nukleáris Technikai Intézet/Atomenergetika Tanszék
Név: 
Orosz Róbert
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
Csökkentett skálázódású Hartree–Fock, Kohn–Sham és a multikonfigurációs SCF módszerek Dr. Kállay Mihály Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék, BME VBK Dr. Udvardi László
Név: 
Csóka József
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Átmenetifém-oxid memrisztorok kísérleti vizsgálata pont-kontaktus technikával Halbritter András BME Fizika Tanszék
Név: 
Sinkó Csaba
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Atomi méretű memóriák kísérleti vizsgálata Dr. Halbritter András Ernő Fizika Tanszék
Név: 
Balogh Nóra
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Switching dynamics of nanometer scale Nb2O5 memristor junctions Halbritter András BME Fizika Tanszék
Név: 
Molnár Dániel
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
Investigation of the resistive switching phenomenon in Nb2O5 point-contact devices Halbritter András BME Fizika Tanszék
Név: 
Török Tímea Nóra
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
SPECIÁLIS CÉLÚ RÁDIÓFREKVENCIÁS GERJESZTŐ PULZUSOK TERVEZÉSE MR KÉPALKOTÁSHOZ Dr. Sinkó József Mediso KFt Dr. Légrády Dávid
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
NEM-KARTEZIÁNUS MRI MÉRÉSI ELJÁRÁSOK REKONSTRUKCIÓJA Dr. Sinkó József Mediso KFt Dr. Légrády Dávid
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
FÁZISKONTRASZT MR ANGIOGRÁFIA MEGVALÓSÍTÁSA 3T PREKLINIKAI MRI KÉSZÜLÉKE Dr. Babos Magor Mediso KFt Dr. Légrády Dávid
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Balanced steady state mérési eljárás megvalósítása 3T preklinikai MRI készüléken Dr. Babos Magor Mediso KFt Dr. Légrády Dávid
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Termohidraulikai csatolás megvalósítása Monte-Carlo alapú reaktordinamikai kódhoz Dr. Légrády Dávid NTI
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
Funkcionális konnektivitás mátrixok generálása Generative Adversarial Network modellek segítségével Dr. Légrády Dávid BME NTI
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Nyomdetektoros mérőlabor akkreditációhoz mérési adatfeldolgozó program tervezése és kódolása Hülber Erik Radosys Kft. Dr. Légrády Dávid
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Development of flow cells for malaria diagnosis Kézsmárki István Fizikai Intézet/Fizika Tanszék/MTA-BME Lendület Magneto-optikai Spektroszkópiai Labor
Név: 
Erica Balbino Schuller
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Maláriapigment kristályok mágneses szeparációja Kézsmárki István Fizikai Intézet/Fizika Tanszék/MTA-BME Lendület Magneto-optikai Spektroszkópiai Labor
Név: 
Mucza Szilvia
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Transzporttulajdonságok vizsgálata membránok segítségével Dr. Kiss Gábor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
Nemlineáris hullámterjedés szimulációja polarizációtartó optikai szálakban Cserteg András Furukawa Electric Technológiai Intézet Kft. dr. Barócsi Attila
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
Polarizációtartó ultragyors szállézer fejlesztése a közeli infravörös tartományban Cserteg András Furukawa Electric Technológiai Intézet Kft. dr. Barócsi Attila
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
Mágneses skyrmion fázis kísérleti vizsgálata Bordács Sándor Fizika Tanszék
Név: 
Balogh László
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Nyomdetektoros mérőlabor akkreditációhoz mérési adatfeldolgozó program fejlesztése Hülber Tímea Radosys Kft. Légrády Dávid
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Speciális célú rádiófrekvenciás gerjesztő pulzusok tervezése MR képalkotáshoz Légrády Dávid Nukleáris Technika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Kivetítő rendszerű gépjármű-kijelző kutatás-fejlesztése Dr. Koppa Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
Másodrendű shim eljárás kidolgozása 3T preklinikai MRI készülékre Légrády Dávid Nukleáris Technika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Nanooptikai térnövekmény kísérleti meghatározása Dombi Péter MTA Wigner FK Papp Zsolt
Név: 
Bánhegyi Balázs
Képzés: 
Fizikus MSc - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Monte-Carlo szabadúthossz-szóráscsökkentési eljárás fejlesztése neutrondiffúziós folyamatokhoz Légrády Dávid Nukleáris Technika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Topológikus szigetelők alacsony dimenzióban Virosztek Attila Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Függvényillesztési tartomány vizsgálata hatáskeresztmetszet-parametrizálási eljárások során Halász Máté Gergely Nukleáris Technikai Intézet
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
Kiégésmodellek fejlesztése üzemanyagciklus-szimulációkhoz neurális hálók segítségével Halász Máté Gergely Nukleáris Technikai Intézet
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
Szemcsés rendszerek kifolyása tartályból Dr. Bibó András BME Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék Török János
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
A munkahelyi sugárterhelések meghatározásának áttekintése Pázmándi Tamás MTA Energiatudományi Kutatóközpont Zagyvai Péter
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
Kulcsszétosztás kvantumoptikai megvalósítása Papp Zsolt Fizikai Int., Fizika Tsz.
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Szemcsés anyagok dinamikája. Török János Elméleti Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Szociális hálózatok modellezése Török János Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Szociális internetes portálok dinamikája Török János Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Tamás Gábor
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Kavicsok méreteloszlásának változása kollektív kopás során Török János Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Szemcsés anyagok vizsgálata digitális képfeldolgozással Börzsönyi Tamás KFKI, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet Török János
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Monte Carlo szimuláció alkalmazása a belső sugárterhelés meghatározásában Pázmándi Tamás MTA Energiatudományi Kutatóközpont Zagyvai Péter
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
A belső sugárterhelés meghatározási bizonytalanságának vizsgálata Pázmándi Tamás MTA Energiatudományi Kutatóközpont Zagyvai Péter
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Nagy hatótávolságú lidar berendezések működése, paramétereinek összehasonlítása Dr. Richter Péter Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
Miért detektálhatók a gravitációs hullámok lézer-interferométerrel? Bokor Nándor Fizika Intézet, Fizika Tanszék Bokor Nándor
Név: 
Horváth Anna
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Az emberi szemben fellépő fényszórás vizsgálatára alkalmas kvantitatív és objektív mérőkészülék fejlesztése dr. Erdei Gábor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
Disszipáció Hamilton-Lagrange keretben Márkus Ferenc Fizika Tanszék
Név: 
Szegleti András
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Optikai gépjármű-kijelző (Head-Up Display) kutatás-fejlesztése dr. Sarkadi Tamás Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Nagyfrekvenciás elektromos jelek feldolgozása és kategorizálása MATLAB-bal dr. Sólyom András Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Kvantumoptikai alapjelenségek vizsgálata dr. Sarkadi Tamás Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
INVERZ SZÓRÁS ELMÉLET FEJLESZTÉSE EFFEKTÍV KÖLCSÖNHATÁSOK MEGHATÁROZÁSA CÉLJÁBÓL Apagyi Barnabás Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Kvantumszámítógép programozása Pályi András Fizikai Intézet
Név: 
Budai Ákos
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Hullámszám-térbeli összefonódás egzotikus rendszerekben Dóra Balázs Fizikai Intézet/Elméleti Fizika Tanszék/BME
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Nanomechanikai tulajdonságok meghatározása atomerő mikroszkópiával dr. Lenk Sándor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
Elfutó elektronok dinamikájának szimulációja Dr. Pokol Gergő BME NTI
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Nem reális pályák a klasszikus mechanikában Gombkötő Balázs Fizika tanszék
Név: 
Gyulai László
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Különböző besugárzási technikák dozimetriai vizsgálata teljes központi idegrendszeri (CNS) tumorok esetén Dr. Pesznyak Csilla Nukleáris Technikai Intézet
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Egésztest besugárzási technikák Dr. Pesznyák Csilla Nukleáris Technikai Intézet
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
Sugárterápiás méréstechnika eszközeiSugárterápiás méréstechnika eszközei Dr. Pesznyák Csilla Nukleáris Technikai Intézet
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Szimultán integrált boost besugárzási technika dozimetriai vizsgálata fej-nyak tumoros betegek esetén Dr. Pesznyák Csilla Nukleáris Technikai Intézet
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Tervminőségi indexek kiszámítására és dózis-térfogat hisztogram automatizált elemzésére alkalmas szoftver fejlesztése Dr. Pesznyák Csilla Nukleáris Technikai Intézet
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
Erősen ötvözött acélok összetételbeli és szerkezeti változásai hosszú használat során Dr.Kiss Gábor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
Erősen ötvözött acélok mágneses tulajdonságainak változása hosszú használat során Dr.Kiss Gábor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
Pálcaköteg kísérleti modell tervezése PIV mérésekhez Dr. Yamaji Bogdán Nukleáris Technikai Intézet
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
Bioszenzorikai vékonyrétegek nagyérzékenységű optikai vizsgálata Dr. Petrik Péter MTA EK MFA, Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Dr. Beleznai Szabolcs
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Fluoreszcens festékek felületanalitikai minősítése Homokiné dr. Krafcsik Olga Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
Kvantum soktest-rendszerek dinamikájának szemiklasszikus leírása Kormos Márton Fizika Intézet/Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Semiclassical description of the dynamics of quantum many-body systems Márton Kormos Physics Institute / Department of Theoretical Physics
Név: 
Vörös Dániel
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Az APROS kód validálása az EREC kísérleti berendezésen végzett méréssel Csige András BME NTI
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Mágneses kölcsönhatások számítása kis atomfürtökön Szunyogh László BME TTK Elméleti Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Plazmahullámok és transzportfolyamatok kölcsönhatása mágneses összetartású fúziós plazmákban Dr. Pokol Gergő BME NTI
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
Elfutó elektronok dinamikájának szimulációja Dr. Pokol Gergő BME NTI
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
Nyalábformáló rendszer optimalizálása alacsony dimenziós hideg neutron forrásokhoz Dr. Markó Márton Wigner Fizikai Kutatóközpont Neutronspektroszkópia osztály Dr. Pokol Gergő
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Kisszögű neutronszórásvizsgáló készülék felbontásának hatása az illesztési paraméterekre Dr. Len Adél Wigner Fizikai Kutatóközpont Neutronspektroszkópia osztály Dr. Pokol Gergő
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Szerkezeti rendezetlenség vizsgálata molekuláris kristályokban a teljes diffrakciós szórási kép mérése és számítógépes szimulációk alapján Temleitner László MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet Pokol Gergő
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
Szerkezeti rendezetlenség vizsgálata a hexaklór-etán folyadék és plasztikus kristály fázisában a teljes diffrakciós szórási kép modellezése alapján Temleitner László MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet Pokol Gergő
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Repülési idő neutron spektrométer neutronoptikai tervezése az Európai Spallációs Neutronforráshoz Dr. Markó Márton Wigner Fizikai Kutatóközpont Neutronspektroszkópia osztály Dr. Pokol Gergő
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
Ritka földfém szennyező ionok hatása a cink szilikát kristályszerkezetére Dr. Dudás Zoltán Wigner Fizikai Kutatóközpont Neutronspektroszkópia osztály Dr. Pokol Gergő
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
Nehéz kvarkok vizsgálata az ALICE kísérletnél Dr. Vértesi Róbert MTA Wigner FK Dr. Pokol Gergő
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Nehéz kvarkok vizsgálata az ALICE kísérletnél Dr. Vértesi Róbert MTA Wigner FK Dr. Pokol Gergő
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
Kvantum mechanikai rendszerek a fázistéren dr. Varga Imre Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Kvantum rendszerek dinamikája dr. Varga Imre Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Kvantumos összefonódottság vizsgálata a folytonos változójú kvantumos információ-feldolgozásban dr. Kis Zsolt Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet Kvantumoptikai és Kvantuminformatikai Osztál dr. Varga Imre
Név: 
Ecsenyi Szilárd
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
A szinkronizációs fázisátalakulás vizsgálata hálózati modellekben dr. Ódor Géza MFA MÛSZAKI FIZIKAI ÉS ANYAGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET dr. Varga Imre
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Az időbeli rendezetlenség vizsgálata agyhálózati modellekben dr. Ódor Géza MFA MÛSZAKI FIZIKAI ÉS ANYAGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET dr. Varga Imre
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Kvantum soktest-rendszerek dinamikájának szemiklasszikus leírása Kormos Márton Fizika Intézet/Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Vörös Dániel
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Femtoszekundumos lézerimpulzusok kölcsönhatása klaszterekkel. Földes István MTA Wigner FKK Pokol Gergő
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Kvantum pöttyök vizsgálata mágneses térben véges hőmérsékleten - Investigation of quantum dots in a magnetic field at finite temperature Tőke Csaba Elméleti Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Kristályosodást mutató kétdimenziós rendszerek szimulációja mágneses térben - Simulation of crystallization in two-dimensional systems at finite temperature Tőke Csaba Elméleti Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Atomok elektronszerkezetének vizsgálata kvantum Monte Carlo módszerrel - Analysis of the electronic structure of atoms by quantum Monte Carlo methods Tőke Csaba Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Akuszto- és elektrooptikai eszközök kifejlesztése femtoszekundumos lézeralkalmazásokhoz dr. Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Extrém terahertzes források dr. Fülöp József PTE Fizikai Intézet dr. Maák Pál
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Anyagok extrém terahertzes térben dr. Fülöp József PTE Fizikai Intézet dr. Maák Pál
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Femtoszekundumos roncsolási küszöb vizsgálata dr. Dombi Péter MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet dr. Maák Pál
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Akusztooptikai elvű lézermikroszkóp fejlesztése dr. Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Femtoszekundumos lézeres anyagmegmunkálás alkalmazása emberi szem optikai hibáinak javítására dr. Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Ultrarövid lézerimpulzusok által dielektrikumokban indukálható áram vizsgálata dr. Dombi Péter MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet dr. Maák Pál
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
Femtoszekundumos impulzusok alakformálása dr. Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Akuszto- és elektrooptikai eszközök kifejlesztése femtoszekundumos lézeralkalmazásokhoz dr. Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Alapvető kvantumbiológiai jelenségek elméleti és kísérleti vizsgálata dr. Barócsi Attila Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
Interaktív számítógépes szimuláció alapvető kvantumoptikai jelenségekhez dr. Barócsi Attila Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Szilárdtestbeli egyfoton-források és kvantumbitek elméleti vizsgálata dr. Gali Ádám Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék Dr. Koppa Pál
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Szilárdtestbeli egyfoton-források és kvantumbitek elméleti vizsgálata dr. Gali Ádám Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék Dr. Koppa Pál
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Investigations of the symplectic fermion model Gábor Takács Department of Theoretical Physics
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Szimplektikus fermion modell vizsgálata Takács Gábor Elméleti Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Csonkolt Hilbert tér módszer a kvantummechanikában Takács Gábor Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
A HE-FUS3 berendezés modellezése az APROS kódban Csige András BME NTI
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Kvázi-stacionárius állapotok intenzív elektromágneses térben Kis Dániel Péter BME TTK NTI Atomenergetika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Megmaradó töltések és kontinuitási egyenletek integrálható modellekben Pozsgai Balázs Elméleti Fizikai Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Non-equilibrium dynamics of integrable models Pozsgai Balázs Elméleti Fizikai Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Integrálható modellek nem-egyensúlyi dinamikája Pozsgai Balázs Elméleti Fizikai Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Szilárdtestbeli kvantumbitek vizsgálata konfokális mikroszkóppal kombinált optikailag detektált mágneses rezonancia módszerrel dr. Gali Ádám Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék Dr. Koppa Pál
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Szilárdtestbeli kvantumbitek vizsgálata konfokális mikroszkóppal kombinált optikailag detektált mágneses rezonancia módszerrel dr. Gali Ádám Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék Dr. Koppa Pál
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Tárgyak digitális geometriájának átvitele Monte-Carlo szimulációs környezetbe dr. Szentmiklósi László MTA Energiatudományi Kutatóközpont Nukleáris Analitikai és Radiográfiai Laboratórium dr. Dóczi Rita
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
Tárgyak geometriájának digitális leképezése tomográfiás és lézerszkennelt adatok segítségével Szentmiklósi László MTA Energiatudományi Kutatóközpont Nukleáris Analitikai és Radiográfiai Laboratórium dr. Dóczi Rita
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2D anyagok heterostruktúráinak előállítása argon atmoszférában Nemes-Incze Péter MTA - Energiatudományi Kutatóközpont, Topológia Nanoszerkezetekben Lendület csoport Csonka Szabolcs
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Pásztázó alagútmikroszkópos vizsgálatok 2D elektronrendszereken Nemes-Incze Péter MTA - Energiatudományi Kutatóközpont, Topológia Nanoszerkezetekben Lendület csoport Csonka Szabolcs
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Mágneses kölcsönhatások számítása kis atomfürtökön Szunyogh László BME TTK Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Mágneses kölcsönhatások egyszerű modellje háromszög alakú atomfürtön Szunyogh László BME TTK Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Györgypál Zsolt
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Magnetic and chemical correlations in itinerant magnets László Szunyogh Department of Theoretical Physics, BME
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Transzporttulajdonságok vizsgálata membránok segítségével Dr Kiss Gábor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
Egy- és kétrétegű klasszikus kétdimenziós Wigner kristály szimulációja - SImulation of single and double layer classical two-dimensional Wigner crystals Tőke Csaba Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Kvarckristály mikromérleg rendszer fejlesztése folyadékcellához Dr. Pukáncsik Mária BME TTK Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
3D-4D ultrahang képalkotás Dóczi Rita NTI
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Ultrahang képalkotó eljárások modellezése a FIELD-II program segítségével Dóczi Rita NTI
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
Az ultrahang készülékek minőségellenőrzése Dóczi Rita NTI
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
A neutronfluxus energia-eloszlásának kísérleti meghatározása a Budapesti Kutatóreaktor 2 sz. radiális csatornájánál Szentmiklósi László MTA Energiatudományi Kutatóközpont Nukleáris Analitikai és Radiográfiai Laboratórium Dóczi Rita
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus