ELTE-s tantárgyak elfogadása

Ha valaki az ELTE-n szeretne elvégezni egy tárgyat, akkor két eset lehetséges:

1.  Az elfogadtatni kívánt tárgy már szerepel a Neptunban.  (A Neptunban lévő ELTE-s tárgyak listája)

  • (Célszerű először megtudni az ELTE-n, hogy egyáltalán indul-e abban a félévben a tárgy.)
  • Ha van kiírva hozzá kurzus az adott félévre, akkor egyszerűen fel kell venni a tárgyat.
  • Ha nincs kiírva kurzus, akkor a vidamari@ttdh.bme.hu email címen lehet kérni a kurzus kiírását.

2.  Ha a tárgy még nem szerepel a Neptunban, akkor akkreditáltatni kell.

  • PhD hallgatók töltsenek ki egy tantárgybefogadási űrlapot, és elektronikusan küldjék el a vidamari@ttdh.bme.hu email címre a tárgy tematikájával együtt. 
  • BSc, MSc vagy hagyományos képzésen lévő hallgatók a Neptunban adják be a 24/A vagy 24/B kérelmet és csatolják hozzá a tárgy adataival kitöltött tantárgybefogadási űrlapot és a tárgy tematikáját.

A kari Akkreditációs Bizottság akkor fogadja be a tárgyat, ha nincs olyan tárgy a BME-n, amelyik legalább 75 %-ban megegyező tematikájú az elfogadtatni kívánt tárggyal. Ha a Bizottság elfogadta a tárgyat,  az kap egy kódot és bekerül a Neptunba. Ezután fel lehet venni a tárgyat a Neptunon keresztül .

Mindkét esetben kérni kell egy lepecsételt, aláírt vizsgalapot a tárgy oktatójától és be kell hozni a  A Neptunba a Dékáni hivatalban írják be a jegyet.

A Neptunban lévő ELTE-s tárgyak listája