Az ELTE-ről akkreditált tárgyak listája

Tárgykód Tárgynév Kredit Megjegyzés a Neptunban
BMETETO9562 A csillagászat elemei 2 Elte-ről akkreditált tárgy
BMETETO8491 A káosz statisztikai tulajdonságai 2 ELTE-ről akkreditált tárgy
BMETETO7034 A klasszikus integrálható modellek algebrai elmélete 2 Az ELTE-ről akkreditálva 2014-ben.
BMETETO7411 A klasszikus mechanika matematikai alapjai 1 3 ELTE-ről akkr 2002.11.05.
BMETETO7420 A klasszikus mechanika matematikai alapjai 2 3 Akkr. Elteről 2003.03.18. ea.:Lempert László
BMETETO9031 A klasszikus térelmélet elemei 1 ELTE-ről akkr. 2001.01.25
BMETETO7413 A Közönséges differenciálegyenletek kvalitatív elmélete 3 ELTE-ről akkr 2002.11.05.
BMETETO9027 A mai magyar politikai rendszer 3 Akkreditálva az ELTE-ről 2009 július 16-án.
BMETETO7003 A matematika alapjai 3 Akkreditálva az ELTE TTK-ról 2008. december 3-án. 
BMETETO7246 A nem-életbiztosítás matematikája 3 ELTE-ről akkreditálva 2005. 05.20.
BMETETO9007 A pénzügyi kockázat elmélete 3 ELTE-ről akkr. 2000. márc 31. ea. Kondor Imre
BMETETO5025 A részecskefizika kísérleti módszerei 1 1 ELTE-ről akkr. 2000.10.19.
BMETETO5038 A részecskefizika kísérleti módszerei 2 3 Akkr. ELTE-ről 2001.03.29.
BMETETO9030 A társadalomelmélet alapjai 1. 2 Akkreditálva az ELTE-ről 2009 július 16-án.
BMETETO7402 A végeselem módszer és alkalmazásai az anyagtudományban 1 3 Akkr. 2002. márc. 25-i Jk. Elte-ről ea. Borbély András
BMETETO7040 Adatbányászati szeminárium 1 3 ELTE-ről akkreditálva: 2014.11.21. (500.529-I/2014)
BMETETO7041 Adatbányászati szeminárium 2 3 ELTE-ről akkreditálva: 2014.11.21. (500.529-I/2014)
BMETETO7075 Adattömörítés 3 ELTE-ről akkr. PhD hallg.nak 2003.07.01
BMETETO7023 Additív kombinatorika 1. 3 Az ELTE-ről akkreditálva 2013. április 22-én.
BMETETO7024 Additív kombinatorika 2. 2 Az ELTE-ről akkreditálva 2013. április 22-én.
BMETETO9406 Alacsony hőmérséklet technika 3 Akkr. ELTE-ről 2002 10.09. ea. Lászlóffy László
BMETETO9423 Algebra 3 4 ELTE Mat szak akkr. 961212 ea.Fried Ervin
BMETETO9069 Algebrai- és differenciáltopológia 2 6 Az ELTE-ről akkreditálva 2011. április 4-én. 
BMETETO9071 Algebrai- és differenciáltopológia 2 gyakorlat 3 Az ELTE-ről akkreditálva 2011. április 4-én.
BMETETO9068 Algebrai- és differenciáltopológia gyakorlat 3 Az ELTE-ről akkreditálva 2010.10.06-án, előadó: Szűcs András
BMETETO7690 Algebrai feladatmegoldó szeminárium 3 ELTE-ről 20021009 ea. Pálfy Péter Pál
BMETETO7410 Algebrai görbék 3 ELTE-ről akkr 2002.11.05
BMETETO7258 Algebrai módszerek a kombinatorikában 3 Akkreditálva az ELTE TTK-ról 2005.12.01.
BMETETO9067 Algebrai topológia 2 Az ELTE-ről akkreditálva 2010.10.06-án, előadó: Szűcs András
BMETETO9003 Algebrai topológia 4 2 Akkreditálva az ELTE-ről 2008. szeptember 23-án. Előadó: Szűcs András
BMETETO9313 Algebrai topológia III. 2 Az ELTE-ről akkreditálva 2008. 02.06.-án. előadó: Szűcs András
BMETETO7035 Algebrák reprezentációelmélete 1. 3 Az ELTE-ről akkreditálva 2014-ben.
BMETETO9233 Algoritmusok adatfolyamokon 3 ELTE-ről akkreditálva 2005. 04. 26.
BMETETO7421 Általános differenciálgeometriai struktúrák 3 Akkr. ELTE-ről 2003.03.18. ea.: Csikós Balázs
BMETETO9084 Általános relativitáselmélet 2 Az ELTE-ről akkreditálva 2013. március 19-én.
BMETETO7210 Application of Numerical Analysis in Computational Science 3 2004. 04.22-én akkreditálva ELTE-ről
BMETETO9000 Asztrofizika 2 2008. szeptember 23-án akkreditálva az ELTE-ről. oktató: Frei Zsolt
BMETETO7220 Atomok és molekulák - Biofizikai laboratórium 5 ELTE-ről akkreditálva 2004.10.20.
BMETETO5026 Az asztrofizika megfigyelési módszerei 3 ELTE-ről akkr. 2000.1019. Akkr.Biz. javaslatára 2 helyett 3 kredites lett 2010.08.25-én.
BMETETO9006 Banach-algebrák 2 Akkreditálva az ELTE-ről 2008 szeptember 23-án. Előadó: 
BMETETO9021 Bevezetés a biofizikába 2 2008. november 6-án akkreditálva az ELTE-ről., oktató: Dr. Derényi Imre
BMETETO9009 Bevezetés a csillagászatba 2 ELTE-ről AKKR. ea.Marik Miklós (cf1n1bc1/1)
BMETETO9088 Bevezetés a csillagászatba gyakorlat 4 ELTE-ről akkreditálva 2006. február 8.
BMETETO9099 Bevezetés a fúziós plazmafizikába 2 ELTE-ről akkreditálva 2006. szeptember 13-n.
BMETETO9200 Bevezetés a matematika filozófiájába 2 Az ELTE-ről akkreditálva.
BMETETO9415 Bevezetés a programozáshoz 3 Bef ELTE-ről20021105
BMETETO9042 Bevezetés a topológiába 4 Befogadva ELTE-ről 2001.04.25. ea.Szűcs András
BMETETO9036 Bevezetés az ismeret- és tudományelméletbe 2 Akkreditálva az ELTE-ről 2009.10.06-án.
BMETETO8578 Biofizika 2 ELTE Állatrendszertan Tsz. tárgya AKKREDITÁLT
BMETETO7424 Biológiai rendszerek statisztikus fizikája 3 ELTE-ről akkr 2003.10.16 ea.Dr.Vicsek Tamás
BMETETO7244 Biztosítási és pénzügyi számítások 3 ELTE-ről akkreditálva 2005. május 20.
BMETETO9216 Criptographie 2 ELTE-ről akkreditálva 2004.06.21.
BMETETO9073 Csillagászati informatika 2 Az ELTE-ről akkreditálva 2011. október 12-én.
BMETETO9012 Csillagászati műszerek és megfigyelések 2 ELTE-ről akkr. SZV. ea. Szécsényi-Nagy Gábor 
BMETETO9083 Differenciálgeometria 3 Az ELTE-ről akkreditálva 2012.október 3-án.
BMETETO9314 Differenciáltopológia 2 Az ELTE-ről akkreditálva 2008.02.06.-án, előadó Szűcs András.
BMETETO9004 Differenciáltopológia 2 2 Akkreditálva az ELTE-ről 2008. szeptember 23-án. Előadó: Szűcs András
BMETETO7095 Differenciáltopológia III. 3 Az ELTE-ről akkreditálva 2005. december 9.
BMETETO7010 Diffrakciós módszerek az anyagtudományban 2. 2 Az ELTE-ről akkreditálva 2011.október 12-én.
BMETETO7009 Diffrakciós módszerek az anyagtudományban I. 2 Az ELTE-ről akkreditálva 2011. június 27-én.
BMETETO5515 Dinamikai kritikus jelenségek  3 ELTE Akkr  Kondenzált a.modul
BMETETO9043 Diofantikus approximáció 2 bef. ELTE-ről 20010425. ea. Biró András
BMETETO7006 Diszkrét dinamikus rendszerek 3 ELTE-ről akkr.2000.10.19.
BMETETO9075 Diszkrét optimalizálás 6 Az ELTE-ről akkreditálva 2011.október 12-én.
BMETETO9078 Egészértékű programozás I. 3 Az ELTE-ről akkreditálva 2011.október 12-én.
BMETETO9079 Egészértékű programozás II. 3 Az ELTE-ről akkreditálva 2011.október 12-én.
BMETETO7412 Ekvivariáns kohomológiák 3 ELTE-ről akkr 2002.11.05
BMETETO7405 Elektronállapotok szilárd testekben 3 ELTE-ről akkr. 2002.04.15. ea Kollár János
BMETETO7060 Energiatermelés és közlekedés által okozott környezeti károk  3 Akkr 20011003 ELTE-ről ea. Török Szabina
BMETETO5706 Ergodelmélet és dinamikai rendszerek 2 ELTE-ről akkreditált tárgy
BMETETO5024 Erős kölcsönhatás alacsony energián 2 ELTE-ről akkr. 2000.1019.
BMETETO9257 Extra dimenziós térelméletek 2 ELTE TTK-ról akkreditálva 2005.09.28.
BMETETO5027 Extragalaktikus asztrofizika 2 ELTE-ről akkr. 2000.10.19. ( ff1n107/1)
BMETETO7322 Extrém statisztikák és fizikai alkalmazásaik 2 Akkreditálva az ELTE-ről 2008. 02. 26.-án, ea.: Györgyi Géza
BMETETO7403 Extremális halmazrendszerek 1 2 ELTE-ről akkr. 2002.03.25. Jk.ea  Katona Gyula
BMETETO7407 Extremális halmazrendszerek 2 3 ELTE-ről akkr. 2002.10.22. ea.Katona Gyula
BMETETO7454 Extremális kombinatorika 3 Akkr.ELTE-ről 2002.01.02. ea. Katona gyula
BMETETO5693 Fázisátalakulások 3 ELTE-ről akkreditált
BMETETO7211 Fejezetek a dinamikus rendszerek elméletéből 1 3 2004-.04.22-én ELTE-ről akkreditálva
BMETETO7080 Fejezetek a gyűrűelméletből 3 ELTE-ről akkreditálva 2004.12.07.
BMETETO9033 Fejezetek a kvantumvilágból 2 Az ELTE-ről akkreditálva 2009. augusztus 31-én.
BMETETO7983 Fémfizika 3 Akkreditálva az ELTE-ről ea. Dr.Kollár János
BMETETO9055 Filozófiatörténet 2 Akkreditálva az ELTE-ről 2010. október 11-én.
BMETETO8583 Fizikai-biokémia 2 2 ELTE ÁllatszervezettanTsz Akk.
BMETETO7049 Fizikai kémia 1 5 ELTE-ről akkr. 2001.11.20.  Ea.:Keszei Ernő
BMETETO7062 Fizikai kémia 2 5 ELTE-ről akkr. 2002.10.16.
BMETETO5492 Folyadékkristályok és polimerek fizikája 3 ELTE-ről akkreditált tárgy
BMETETO7092 Folyamatos dinamikai rendszerek(Közönséges diff.egyenletek kvalitatív elmélete I.) 3 ELTE-ről akkreditálva 2006. január 4-én.
BMETETO9426 Folytonos közegek elektrodinamikája 2 ELTE-fiz sz. akkr. 961212 ea. Woynarovics
BMETETO5205 Fraktálnövekedés 3 ELTE-ről akkreditálva 2004.02.24.
BMETETO7086 Fraktálnövekedés 2 Az ELTE-ről akkreditálva 2013. február 15-én.
BMETETO5039 Frontok és mintázatok 3 Akkr.ELTE-ről 2001.03.29.
BMETETO7311 Frontok és mintázatok 1. 3 Az ELTE-ről akkreditálva 2008.01.17-én.
BMETETO7312 Frontok és mintázatok 2. 3 Az ELTE-ről akkreditálva 2008.01.17-én.
BMETETO7007 Fullerének és szén nanocsövek 3 Az ELTE-ről akkreditálva 2009. június 9-én.
BMETETO9034 Funkcionálintegrálok a kvantumtérelméletben 2 Az ELTE-ről akkreditálva 2009. augusztus 31-én.
BMETETO9496 Geometria 2 5 ELTE mat szak akkr. 961212.
BMETETO9063 Geometria 3 4 ELTE-ről szabvállnak bef. 20021105
BMETETO7984 Geometria módszerek a mechanikában 3 AkkR. ELTE-ről (Differenciál) geom.....ea. Bajnok Zoltán 20021009
BMETETO7070 Gráf homomorfizmusok 3 2004. nov.29-én ELTE-ről akkreditálva
BMETETO7251 Gráfok a bioinformatikában 2 ELTE-ről akkreditálva 2005. 07. 05.
BMETETO7323 Gráfok a bioinformatikában II. 2 Akkreditálva az ELTE-ről 2008. 02. 26.-án, ea.: Farkas Illés, Palla Gergely.
BMETETO9080 Green függvényes technika a nanofizikában 2 Az ELTE-ről akkreditálva 2011.október 24-én.
BMETETO9045 Haladó térelmélet 2 Akkreditálva az ELTE-ről 2010. 02. 23-án.
BMETETO9232 Hodge elmélet 3 ELTE-ről akkreditálva 2005. 04. 26. 
BMETETO7019 Homológiaelmélet 3 Az ELTE-ről akkreditálva 2014-ben.
BMETETO9259 Húrelmélet I. 2 ELTE-ről akkreditálva  2006. november 13-n.
BMETETO9260 Húrelmélet II. 2 ELTE-ről akkreditálva  2006. november 13-n.
BMETETO5363 Káosz kialakulása mechanikai rendszerekben 2 ELTE-ről akkreditált tárgy
BMETETO5364 Kaotikus mechanika 1 3 ELTE-ről akkr. 2001.10.18 ea. Tél Tamás
BMETETO7422 Kaotikus mechanika 2 3 Akkr. ELTE-ről  2003.03.18. ea.: Tél Tamás
BMETETO7026 Királis perturbációszámítás olvasószeminárium 1. 2 Az ELTE-ről akkreditálva 2013. 07. 25-én.
BMETETO7027 Királis perturbációszámítás olvasószeminárium 2. 2 Az ELTE-ről akkreditálva 2013. 07. 25-én.
BMETETO9032 Klasszikus sugárzáselmélet 2 ELTE-ről akkr. 20010125
BMETETO9989 Klasszikus térelmélet 2 ELTE-ről akkreditált ea. Dávid Gyula
BMETETO7416 Kockázati folyamatok 3 ELTE-ről bef 200211.13
BMETETO9076 Kombinatorikus algoritmusok 6 Az ELTE-ről akkreditálva 2011.október 12-én.
BMETETO9218 Kombinatorikus algoritmusok 2 3 ELTE-ről akkreditálva 2004.06.17.
BMETETO9219 Kombinatorikus algoritmusok 2 - szeminárium 2 ELTE-ről akkreditálva 2004,06.17.
BMETETO5798 Komplex molekulák 2 ELTE-ről akkr. ea. Dr. Rockenbauer Antal
BMETETO7004 Konvex testek térfogatáról 3 Akkreditálva az ELTE TTK-ról 2008. december 3-án.
BMETETO9217 Kooperatív játékok és döntések 5 ELTE-ről akkreditálva 2004.06.17.
BMETETO9011 Kozmikus fizika 2 ELTE-ről akkr. SZV.ea Petrovay Kristóf
BMETETO9056 Kozmológia 3 ELTE-ről akkr. 2002.03.25. ea.Frei Zsolt 372-2767
BMETETO7250 Közelítő módszerek a funkcionálanalízisben 3 ELTE-ről akkreditálva 2005. 05.20.
BMETETO7264 Közönséges differenciálegyenletek kvalitatív elmélete II. 6 Az ELTE-ről akkreditálva 2006. november 21-n.
BMETETO7015 Kvantumbitek szilárdtestekben 3 Az ELTE-ről akkreditálva 2013. február 11.
BMETETO9310 Kvantuminformatika kvantum optikai eszközökkel 2 Akkreditálva az ELTE-ről 2007. december 3-án.
BMETETO7028 Kvantumjelenségek elmélete 3 ELTE-ről akkr. 2000.10.19.
BMETETO7308 Kvantumkáosz mezoszkopikus rendszerekben 3 Akkreditálva az ELTE-ről 2007. október 18.-án.
BMETETO9001 Kvantumkémia I. 3 Akkreditálva az ELTE-ről 2008. szeptember 23-án. Előadó: Surján Péter
BMETETO7249 Kvantumszámítógépek és rendomizált algoritmusok 3 ELTE-ről akkreditálva 2005.05.19
BMETETO5036 Kvantumszíndinamika 3 Akkr.ELTE-ről 2001.03.29.
BMETETO9231 Lefschetz fibrálás 3 ELTE-ről akkreditálva 2005. április 26. 
BMETETO7074 Lézercsipesz és optikai hullámvezetők biológiai alkalmazása 4 ELTE-ről akkr. PhD hallg 2003.07.01
BMETETO7456 Lie-csoportok 3 ELTE-ről akkr. 2003.10.20. ea. Dr.Csikós balázs
BMETETO9019 Lie-csoportok 2 2009. február 23-án akkreditálva az ELTEről. előadó: Csikós Balázs
BMETETO7409 Lie-csoportok és algebrai csoportok 3 ELTE-ről akkr 20021105
BMETETO7321 Lie csoport elmélete 3 Az ELTE-ről akkreditálva 2008. 02.14.-én, előadó: Horváth Zalán
BMETETO7453 Lineáris parciális differenciálegyenletek  3 ELTE-ről akkr. 2001.10.18.  ea. Simon László
BMETETO9025 Logika előadás 2 Akkreditálva az ELTE-ről 2009. március 24-én.
BMETETO8004 Magnetofizika 2 ELTE-ről akkr. 961212. Abonyi Iván
BMETETO7076 Magnetohidrodinamika 3 ELTE-ről akkreditálva 2004. november
BMETETO7419 Magnetohidrodinamika 3 Akkr. ELTE-ről 2003.01.06
BMETETO7005 Makromolekulák 3 Az ELTE-ről akkreditálva 2009. június 9-én.
BMETETO9089 Martingál elmélet 3 Az ELTE-ről akkreditálva 2006-ban, a BMETE957301 helyett használandó.
BMETETO9064 Matematika tanítása 2 Akkreditálva az ELTE-ről 2010. október 11-én.
BMETETO9065 Matematika tanítása 1 gyakorlat 2 Akkreditálva az ELTE-ről 2010. október 11-én.
BMETETO7425 Matematikai módszerek a kvantumkémiában 1 2 ELTE-ről akkr. 2033.10.16. ea. Dr. Surján Péter
BMETETO7017 Matroidelmélet 3 Az ELTE-ről akkreditálva 2013. február 28-án.
BMETETO7058 Mezoszkópikus rendszerek fizikája 1 3 ELTE-ről akkr. 2002.05.23. ea Cserti József
BMETETO7059 Mezoszkópikus rendszerek fizikája 2 3 ELTE-ről akkr 2002.0523. ea. Cserti József
BMETETO7261 Mezoszkópikus rendszerek fizikája II. 3 Az ELTE-ről akkreditálva 2006. november 21-n.
BMETETO5019 Mezoszkópikus szupravezető rendszerek 3 ELTE-ről akkr. 2000.10.19.
BMETETO7377 Modern nukleációs elméletek 3 ELTE-ről akkr. ea. Gránásy László (991207)
BMETETO7081 Moduláris reprezentációelmélet 3 ELTE-ről akkreditálva 2004.12.07.
BMETETO7082 Modulusterek 2 3 ELTE-ről akkreditálva 2004. 12.02.
BMETETO7207 Modulustestek 3 ELTE-ről akkreditálva 2004. március 4-én
BMETETO7418 Navier-Stokes egyenletek numerikus megoldása 3 ELTE-ről akkr 2002.11.13.
BMETETO7031 Nem-egyensúlyi ötvözetek 3 Az ELTE-ről akkreditálva 2014-ben.
BMETETO9081 Nem-lineáris dinamika és káosz 3 Az ELTE-ről akkreditálva 2012. február 13-án.
BMETETO5204 Nemegyensúlyi fázisátmenetek 3 ELTE-ről akkreditálva 2004.02.24.
BMETETO5694 Nemegyensúlyi statisztikus fizika 3 ELTE-ről akkreditált, oktató: Sasvári László
BMETETO7262 Normált algebrák ábrázolásai 2 Az ELTE-ről akkreditálva 2006. november 21-n.
BMETETO8442 Növekedési folyamatok 2 ELTE-ről akkreditált tárgy
BMETETO9054 Nukleáris- és részecske-asztofizika 3 Az ELTE-ről akkreditálva 2010.08.25-én.
BMETETO5029 Nukleáris szilárdtestfizika 1 3 ELTE-ről akkr. 2000.10.19. ea. Nagy Dénes Lajos
BMETETO5066 Nukleáris szilárdtestfizika 2 3 ELTE-ről akkr. 2003.03.06 ea.:Nagy Dénes Lajos
BMETETO5067 Nukleáris szilárdtestfizika 3 3 ELTE-ről akkr. 2003.03.06. ea. Nagy Dénes Lajos
BMETETO7025 Nyitott kvantumrendszerek elméletei 2 Az ELTE-ről akkreditálva 2013.07.25-én.
BMETETO9417 Operációkutatás 4 Elte Mat.szak akkr.961212
BMETETO7458 Operátor félcsoportok Hilbert-terekben 1 3 ELTE-ről akkr. 2003.10.27. AlkAnal Tsz.
BMETETO7085 Operátor félcsoportok Hilbret tételben 3 ELTE-ről akkreditálva 2005.01.18.
BMETETO7212 Operátorfélcsoportok Hilbert tételben 2 3 ELTE-ről akkreditálva 2004. május
BMETETO7000 Optikai spektroszkópia 2 2008. november 6-án akkreditálva az ELTE-ről. Előadó: Dr. tarczay György
BMETETO7221 Optimalizálási modellek 3 ELTE-ről akkreditálva 2005.02.18.
BMETETO7071 P-csoportok 3 ELTE-ről akkr Phd 2003.07.01
BMETETO7455 Parciális differenciálegyenletek 3 Akkr.ELTE-ről 2002.03.25. jk. ea. Simon László et
BMETETO9002 Parciális differenciálegyenletek 3 Akkreditálva az ELTE-ről 2008. szeptember 23-án. Előadó :  Simon László
BMETETO9008 Pedagógia 1 - A nevelés történeti és elméleti alapjai 2 ELTE-ről AKKR.szabválasztható ea. Horváth Márton
BMETETO9059 Pedagógia 1 gyakorlat 2 Akkreditálva az ELTE-ről 2010. október 11-én.
BMETETO9013 Pedagógia 2 - A nevelés folyamata és módszerei 2 ELTE-ről akkr. ea. Bodonyi Edit
BMETETO9060 Pedagógia 2 gyakorlat  2 Akkreditálva az ELTE-ről 2010. október 11-én.
BMETETO9014 Pedagógia 3 - Tanítás és tanulás 2 ELTE-ről akkr. ea. Petriné Feyér Judit
BMETETO9062 Pedagógia 3 gyakorlat  2 Akkreditálva az ELTE-ről 2010. október 11-én.
BMETETO7279 Pénzügyi Matematika Szeminárium - Pénzügyi piaci modellek 3 2007. február 7-én akkreditálva. (Az MTA SZTAKI, ELTE, BME közös szemináriuma.)
BMETETO9038 Perl programozás és hálózatok a bioinformatikában 2 Akkreditálva az ELTE-ről 2010. február 2-án.
BMETETO8003 Plazmafizika 2 ELTE-ről akkr. ea Haiman Ottó
BMETETO7408 Potenciálelmélet 3 ELTE-ről akkr. 2002.10.22. ea. Rényi Alfrád
BMETETO9005 Pszichológia 1 - Szocializáció és személyiségfejlődés 2 ELTE tanári szakról szv. 
BMETETO9057 Pszichológia 1. 2 Akkreditálva az ELTE-ről 2010. október 11-én.
BMETETO9015 Pszichológia 2 - Az emberi megismerés és fejlődése 2 ELTE-ről akkr.
BMETETO9058 Pszichológia 2. 2 Akkreditálva az ELTE-ről 2010. október 11-én.
BMETETO9016 Pszichológia 3 - Nevelés és szociálpszichológia az iskolában 2 ELTE-ről akkr.
BMETETO7002 Pulzusszekvenciák az NMR szerkezetvizsgálatban 2 ELTE-ről akkr. ea.Perczel András
BMETETO7032 Rácshibák I. 3 Az ELTE-ről akkreditálva 2014-ben.
BMETETO7011 Rácstérelmélet 1. 2 Az ELTE-ről akkreditálva 2011. november 22-én.
BMETETO7013 Rácstérelmélet 2. 2 Az ELTE-ről akkreditálva 2012. január 16-án.
BMETETO5023 Relativisztikus kvantumelektrodinamika 1 3 ELTE akk. 2000.11.19.
BMETETO5035 Relativisztikus kvantumelektrodinamika 2 2 Akkr.ELTE 2001.03.29.
BMETETO9981 Relativisztikus kvantummechanika 3 ELTE-ről akkreditált tárgy
BMETETO9061 Rendezetlenség kondenzált fázisokban 3 ELTE-ről akkr. 2002.05.23. ea Pusztai László
BMETETO9040 Renormálás haladóknak 2 Akkreditálva az ELTE-ről 2010 február 23-án.
BMETETO7012 Renormálás haladóknak 2. 2 Az ELTE-ről akkreditálva 2011. november 22-én.
BMETETO7078 Renormálási módszerek kvantumrendszerekben 3 ELTE-ről akkreditálva 200. november
BMETETO7457 Riemann-geometriák 3 ELTE-ről akkr. 2003.10.20. Ea. Szenthe János
BMETETO9022 Riemann-sokaságok 2 Akkreditálva az ELTE-ről 2009. február 23-án. Előadó: Moussong Gábor
BMETETO7068 Seismic Prospecting 5 Elteről akkr. 2003.03.06. ea.: Meskó Attila
BMETETO7033 Soktestprobléma 2. 3 Az ELTE-ről akkreditálva 2014-ben.
BMETETO7018 Standard modell 2 Az ELTE-ről akkreditálva 2013.07.25-én.
BMETETO9451 Számelmélet 3 ELTE mat szak akkr.961212.
BMETETO9414 Számítógépek felépítése 3 ELTE-ről akkr 20021105
BMETETO7022 Számítógépes anyagtudomány 3 ELTE-ről akkr. tárgy. 2000.10.19.
BMETETO7064 Szeizmológia 5 ELTE-ről akkr. 2003.03.06. ea. Márton Péter
BMETETO9010 Szférikus csillagászat, asztrofizika 2 ELTE-ről akkr. SZV. ea.Marik Miklós
BMETETO5980 Szilárdtest kutatás 1 3 ELTE-ről akkr. (991207) ea: Vincze Imre
BMETETO5065 Szilárdtestek optikai tulajdonságai 2 ELTE-ről akkr. ea. Dr. Tüttő István (99.0303)
BMETETO7030 Szilárdtestelmélet 1 3 ELTE-ről akkr. 2000.10.30.
BMETETO9256 Szolitonok és instantanok 2 2 ELTE TTK-ról akkreditálva 2005.09.28.
BMETETO9255 Szolitonok és instantonok 1 2 ELTE TTK-ról akkreditálva 2005.09.28.
BMETETO7287 Sztochasztikus analízis 3 Az ELTE-ről akkreditálva
BMETETO7268 Sztochasztikus programozás 3 Az ELTE-ről akkreditálva 2006. 12.19-n.
BMETETO9028 Társadalompolitika 1. 3 Akkreditálva az ELTE-ről 2009 július 16-án.
BMETETO9029 Társadalomstatisztika 3 Akkreditálva az ELTE-ről 2009 július 16-án.
BMETETO7021 Teljesen integrálható sokrészecske rendszerek 2 ELTE-ről akkr 2000. szept 1. ea. Woynarovich F.
BMETETO9041 Térelmélet, renormálási csoport és kritikus jelenségek 3 ELTE-ről akkr.2001.04. 25 ea. Sasvári László
BMETETO9294 Téridőmodellek 2 Akkreditálva az ELTE-ről 2007. március 27-én
BMETETO9315 Topológia feladatmegoldó szeminárium 2 Az ELTE-ről akkreditálva 2008.02.06.-án, előadó Szűcs András.
BMETETO9082 Topologikus szigetelők 2 Az ELTE-ről akkreditálva 2012. szeptemberben.
BMETETO7020 Topologikus szigetelők II. 2 Az ELTE-ről akkreditálva 2013.07.24-én.
BMETETO9113 Topologikus vektorterek és Banach-algebrák 3 Az ELTE-ről akkreditálva 2013-ban.
BMETETO9114 Topologikus vektorterek és Banach-algebrák gyakorlat 3 Az ELTE-ről akkreditálva 2013-ban.
BMETETO9316 Topologikus vektorterek I. 2 Az ELTE-ről akkreditálva 2008.02.06.-án, előadó Kristóf János.
BMETETO7029 Többváltozós komplex függvények 3 Az ELTE-ről akkreditálva 2014-ben.
BMETETO9230 Többváltozós statisztikai eljárások 3 Elte-ről akkreditálva 2005. 04. 26. 
BMETETO9024 Tudományfilozófia 2 Akkreditálva az ELTE-ről 2009. március 24-én.
BMETETO9074 Tudománymódszertan - Tudományetika 2 Az ELTE-SOTE-ról akkreditálva 2011. október 14-én.
BMETETO7378 Új irányok az elméleti biológiában 3 ELTE-ről akkr. ea. Vicsek Tamás (991207)
BMETETO7057 Új kísérletek a kvantummechanikában 3 ELTE-ről akkr 2002.05.23. Ea. Geszti Tamás
BMETETO7077 Új kísérletek a nanofizikában 3 ELTE-ről akkreditálva 2004. november
BMETETO9077 Ütemezéselmélet 3 Az ELTE-ről akkreditálva 2011.október 12-én.
BMETETO7691 Válogatott fejezetek a csoportelméletből 3 ELTE-ről akkr. 20021009 ea. Pelikán József
BMETETO7214 Válogatott fejezetek a funkcionálanalízisből 3 ELTE-ről akkreditálva 2004. május
BMETETO7263 Válogatott fejezetek a modellelméletből 2 Az ELTE-ről akkreditálva 2006. november 21-n.
BMETETO4045 Valós- és komplex-együtthatós Landau-Ginzburg egyenletek 3 ELTE-ről akkr2001.10.18. ea. Rácz Zoltán
BMETETO7037 Véges hőmérsékletű kvantumtérelmélet és asztrofizikai alkalmazásai 3 Az ELTE-ről akkreditálva 2014-ben.
BMETETO9450 Véges matematika 1 4 ELTE-ről akkr. 2001. Okt.18.
BMETETO9452 Véges matematika 2 4 ELTE matszak akkr.961212.
BMETETO7084 Végtelen dimenziós dinamikai rendszerek 3 ELTE-ről akkreditálva 2005. 01.18.
BMETETO7404 Véletlen módszerek a kombinatorikában 3 ELTE-ről Akkr. 2002.03.25. ea. Elekes György
BMETETO7248 Viszontbiztosítás 3 ELTE-ről akkreditálva 2005. 05.20.