BSc Fizika Előtanulmányi rend 2010

Kód Tárgy Rövid cím ea gy lb kv kr szi tip sz Eköv-1 Eköv-2 Eköv-3
BMEVIEEA024 Programozás Programozás 2 0 2 F 4   K 1    
BMETE91AK01 Lineáris algebra gyakorlat LinAlgGyak 0 2 0 F 2   K 1    
BMETE91AK00 Lineáris algebra LineárisAlgebra 4 0 0 V 4   K 1    
BMETE13AF05 Kisérleti fizika gyakorlat 1 KisFizGyak1 0 2 0 F 2   K 1    
BMETE13AF02 Kísérleti fizika 1 KísérletiFizika1 4 0 0 V 4   K 1    
BMEVEFKA144 Kémia Kémia 4 0 0 V 4   K 1    
BMETE93AF00 Analízis fizikusoknak Analízis 4 2 0 V 6   K 1    
BMEVIEEA025 A számítástechnika alapjai ASzámtechAlap 3 0 1 F 4   K 1    
BMETE93AF01 Többváltozós analízis fizikusoknak TöbbváltAnalízis 4 2 0 V 6   K 2 Analízis    
BMETE80AF00 Sugárvédelem és jogi szabályozása SugvédJogSzab 2 0 0 V 2   K 2    
BMETE92AF01 Numerikus számítások fizikusoknak NumSzámítások 0 0 2 F 2   K 2 LineárisAlgebra Analízis ASzámtechAlap
BMEGT20A003 Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan MenVállgazd 2 0 0 F 2   K 2    
BMEGT30A002 Közgazdaságtan Közgazdaságtan 2 0 0 F 2   K 2    
BMETE80AF01 Környezetvédelem alapjai KörnyvédAlapjai 2 0 0 F 2   K 2    
BMETE13AF06 Kisérleti fizika gyakorlat 2 KisFizGyak2 0 2 0 F 2   K 2 KísérletiFizika1 Analízis  
BMETE13AF03 Kísérleti fizika 2 KísérletiFizika2 4 0 0 V 4   K 2 KísérletiFizika1 Analízis  
BMEVEFKA145 Kémia laboratórium KémiaLabor 0 0 3 F 3   K 2 Kémia    
BMETE13AF07 Fizika laboratórium 1 FizikaLabor1 0 0 3 F 3   K 2 KísérletiFizika1    
BMETE80AF02 Bevezetés a mérések kiértékelésébe BevMérKiért 2 0 0 V 2   K 2 LineárisAlgebra LinAlgGyak  
BMETE15AF10 Szakirányválasztás SzakirányVál 0 0 0 A 0   K 3 TöbbváltAnal KísérletiFizika2 FizikaLabor1
BMETE95AF00 Valószínűségszámítás fizikusoknak Valszám 2 2 0 V 4   K 3 LineárisAlgebra TöbbváltAnalízis  
BMEVIHIA029 Méréstechnika laboratórium  MéréstechLabor 0 0 2 F 2   K 3 KísérletiFizika1 FizikaLabor1  
BMEVIHIA028 Méréstechnika Méréstechnika 2 0 0 F 2   K 3 KísérletiFizika1    
BMETE13AF04 Kísérleti fizika 3 KísérletiFizika3 3 1 0 V 4   K 3 KísérletiFizika2 TöbbváltAnalízis  
BMETE13AF08 Fizika laboratórium 2 FizikaLabor2 0 0 4 F 4   K 3 FizikaLabor1    
BMEVIMIA026 Elektronika 1 Elektronika1 2 0 0 F 2   K 3 LineárisAlgebra TöbbváltAnalízis  
BMETE93AF02 Differenciálegyenletek fizikusoknak Diffegyenletek 4 2 0 V 6   K 3 LineárisAlgebra    
BMETE13AF09 Fizika laboratórium 3 FizikaLabor3 0 0 4 F 4   K 4 FizikaLabor1 KísérletiFizika3  
BMEVIMIA027 Elektronika 2 Elektronika2 2 1 0 F 3   K 4 Elektronika1    
BMETE80AF18 Kísérleti magfizika KísérletiMagfiz 2 1 0 V 3   K 4 KísérletiFizika3 SugvédJogSzab  
BMETE92AF14 Matematika szigorlat fizikusoknak MatematikaSzig 0 0 0 S 0   KR 4 Diffegyenletek Valszám  
BMETE11AF06 Szilárdtestfizika gyakorlat SzilfizGyak 0 2 0 F 2   K 5 KisérletiFizika3    
BMETE11AF05 Szilárdtestfizika alapjai SzilfizAlapjai 2 0 0 V 2   K 5 KisérletiFizika3    
BMETE12AF01 Optika Optika 2 1 0 V 3   K 5 KísérletiFizika3    
BMETE13AF10 Fizika laboratórium 4 FizikaLabor4 0 0 4 F 4   K 5 FizikaLabor3 KísérletiMagfiz  
BMETE80AF03 Elektronika laboratórium ElektronikaLabor 0 0 2 F 2   K 5 Elektronika1    
BMETE13AF11 Kísérleti fizika szigorlat KíserletiFizSzig 0 0 0 S 0   KR 5 KísérletiFizika3 KisFizGyak2  
BMETE15AF11 Szakdolgozat-készítés Szakdolgozat 0 0 10 F 10   KV 6 KísérletiFizika3 MatematikaSzig  
BMETE12AF02 Fizika laboratórium 5 FizikaLabor5 0 0 4 F 4   K 6 Kísérleti magfizika Szilárdtestfizika alapj Optika
BMETE13AF12 Mechanika Mechanika 4 0 0 V 4 Elm KV 3 KísérletiFizika1 TöbbváltAnalízis  
BMETE11AF07 Mechanika gyakorlat MechanikaGyak 0 2 0 F 2 Elm KV 3 KísérletiFizika1 TöbbváltAnalízis  
BMEGEÁTAMF4 Áramlástan Áramlástan 2 0 0 F 2 Elm KV 4 Mechanika MechanikaGyak SzakirányVál
BMETE13AF15 Elektrodinamika és relativitáselmélet EldinRelelm 4 0 0 V 4 Elm KV 4 Diffegyenletek MechanikaGyak SzakirányVál
BMETE11AF08 Elektrodinamika és relativitáselmélet gyak EldinRelelmGyak 0 2 0 F 2 Elm KV 4 Diffegyenletek MechanikaGyak SzakirányVál
BMETE92AF02 Funkcionálanalízis fizikusoknak Funkcionálanal 4 2 0 V 6 Elm KV 4 LineárisAlgebra TöbbváltAnal SzakirányVál
BMETE13AF13 Matematikai módszerek a fizikában MatModFiz 4 0 0 V 4 Elm KV 4 Diffegyenletek SzakirányVál  
BMETE13AF14 Matematikai módszerek a fizikában gyakor MatModFizGyak 0 2 0 F 2 Elm KV 4 Diffegyenletek SzakirányVál  
BMETE15AF00 Kvantummechanika Kvantummechani 4 0 0 V 5 Elm KV 5 Mechanika EldinRelelm Funkcionálanal
BMETE15AF01 Kvantummechanika gyakorlat KvantummechGy 0 2 0 F 2 Elm KV 5 Mechanika EldinRelelm Funkcionálanal
BMETE92AF03 Numerikus módszerek fizikusoknak NumerikusMódsz 4 0 0 V 4 Elm KV 5 LineárisAlgebra TöbbváltAnalízis NumSzámítások
BMETE92AF04 Numerikus módszerek laboratórium fizikus NumerikusMódLa 0 0 2 F 2 Elm KV 5 LineárisAlgebra TöbbváltAnalízis NumSzámítások
BMETE11AF09 Elméleti szilárdtestfizika ElmSzilfiz 4 0 0 V 4 Elm KV 6 Kvantummechanika SzilfizAlapjai  
BMETE15AF04 Statisztikus fizika StatisztikusFiz 4 0 0 V 5 Elm KV 6 Kvantummechanika Valszám  
BMETE15AF05 Statisztikus fizika gyakorlat StatFizGyak 0 2 0 F 2 Elm KV 6 Kvantummechanika Valszám  
BMETE15AF06 Elméleti fizika 1 ElméletiFizika1 4 2 0 V 6 Alk KV 3 KisérletiFizika1 TöbbváltAnalízis  
BMETE15AF07 Elméleti fizika 2 ElméletiFizika2 4 2 0 V 6 Alk KV 4 ElméletiFizika1 SzakirányVál  
Mechanika MechanikaGyak SzakirányVál
BMETE12AF03 Programozás 2 Programozás2 1 0 1 F 2 Alk KV 4 Programozás SzakirányVál  
BMETE11AF10 Mérési adatgyűjtés és feldolgozás MérésAdatFeldol 0 0 2 F 2 Alk KV 4 SzakirányVál    
BMETE14AF06 Kémiai és orvosbiológiai méréstechnika KémOrvbioMérte 2 0 2 V 4 Alk KV 4 Kémia Méréstechnika SzakirányVál
BMETE80AF04 Környezetvédelem Környezetvédele 2 0 0 V 2 Alk KV 4 KörnyvédAlapjai SzakirányVál  
BMETE80AF05 Nukleáris méréstechnika NuklMértech 2 0 0 V 2 Alk KV 5 KísérletiMagfiz BevMérKiért  
BMETE80AF06 Fenntartható fejlődés és energetika FenntartFejlEnerg 2 0 0 V 3 Alk KV 5    
BMETE11AF11 Alkalmazott szilárdtestfizika AlkSzilfiz 2 0 0 V 2 Alk KV 6 SzilfizAlapjai ElméletiFizika1  
SzilfizAlapjai EldinAlapjai  
BMETE12AF04 Spektroszkópia Spektroszkópia 2 0 0 V 3 Alk KV 6 KísérletiFizika3    
BMETE12AF15 Elektrodinamika alapjai EldinAlapjai 2 1 0 V 3 Al+ KV 4 Mechanika MechanikaGyak  
BMETE12AF11 Alkalmazott plazmafizika AlkPlazmafizika 2 0 0 F 2 Al+ KV 6 KísérletiFizika3    
BMETE80AF12 Atomerőművek termohidraulikája AtomErőmTermHidr 3 1 0 F 4 Al+ KV 5 Kísérletifizika3 ElméletiFizika1  
Kísérleti Fizika EldinAlapjai  
BMETE12AF10 Biofizika alapjai BiofizikaAlapjai 2 0 0 F 2 Al+ KV 4 Kémia KísérletiFizika3  
BMETE80AF16 Geofizika alapjai GeofizikaAlapjai 2 0 0 V 2 Al+ KV 5 KísérletiMagfiz    
BMETE12AF07 Lézertechnika Lézertechnika 2 0 0 F 2 Al+ KV 5 KísérletiFizika3    
BMETE12AF08 Mikro- és nanotechnológiák MikroNanotech 2 0 0 F 2 Al+ KV 6 KísérletiFizika3 SzilfizAlapjai  
BMETE12AF09 Mikroszkópia Mikroszkópia 2 0 0 F 2 Al+ KV 6 KísérletiFizika3 Optika  
BMETE80AF07 Monte Carlo módszerek MonteCarloMóds 2 1 0 F 4 Al+ KV 4 Valszám Programozás  
BMETE80AF09 Nukleáris biztonság NuklBiztonság 2 0 0 F 2 Al+ KV 6 AtomErőmTermHidr Reaktorfizika  
BMETE80AF13 Nukleáris technikák alkalmazása NuklTechAlk 3 0 0 F 3 Al+ KV 6 SugvédJogSzab KísérletiMagfiz NuklMértech
BMETE80AF17 Orvosi képalkotó rendszerek OrvosiKépalkotás 2 0 0 F 2 Al+ KV 6 NuklMértech    
BMETE12AF06 Programozás 3 Programozás3 1 0 1 F 2 Al+ KV 5 ASzámtechAlap Programozás2  
BMETE80AF10 Radioaktív hulladékok RadioaktívHullad 2 0 0 F 2 Al+ KV 4 SugvédJogSzab KörnyvédAlapjai  
BMETE80AF14 Radiokémia és nukleáris kémia Radiokémia 3 0 0 F 3 Al+ KV 6 SugvédJogSzab KísérletiMagfiz NuklMértech
BMETE80AF15 Reaktorfizika Reaktorfizika 3 1 0 F 4 Al+ KV 5 LineárisAlgebra Analízis KísérletiMagfiz
BMETE80AF08 Reaktortechnika Reaktortechnika 2 0 0 F 2 Al+ KV 5 KísérletiMagfiz    
BMETE80AF11 Üzemi mérések és diagnosztika ÜzemiMérésDiag 2 0 0 F 2 Al+ KV 4    
BMETE12AF05 Vákuumfizika Vákuumfizika 2 0 0 F 3 Al+ KV 5 KísérletiFizika3    
BMEGT35A001 Pénzügyek Pénzügyek 2 0 0 F 2 Al+ KV 5 Közgazdaságtan