BMETE11AP64

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Méréstervezés és mérési gyakorlatok
A tárgy angol címe: 
Measurement Design and Laboratory Exercises
A tárgy rövid címe: 
MéréstervezésÉsMérésiGyakorlat
0
0
2
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE11AP63
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Adatgyűjtés és adatkiértékelés
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Halbritter András
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2023.03.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2023.04.10.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Mérési adatgyűjtés és kiértékelés alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus-mérnök BSc szak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A laboratóriumi gyakorlat keretében a mérőpárok olyan érzékeny mérési feladatokat valósítanak meg önállóan, melyeknél alapvető jelentőségű a mérési protokoll megtervezése, a mérési elrendezés precíz összeállítása, a mérési folyamat folyamatos ellenőrzése, illetve a megfelelő adatkiértékelési módszerek alkalmazása. A mérési gyakorlatok tömbösítve, összesen 6 alkalommal, alkalmanként 4 kontakt óra terjedelemben kerülnek megtartásra. A laboratóriumi gyakorlatok olyan érzékeny mérési feladatokat céloznak meg, mint interferometriai mérések, fénysebesség mérése, stb.

During this lab course measurement pairs separately perform complex, sensitive measurements, where the proper plan of the measurement protocol, the careful assembly of the measurement setup, the continuous monitoring and validation of the measurement process, and the identification and application of the appropriate data evaluation protocol is an essential part of the activity. The laboratory work is executed in 6 blocks, each 4 hours long. The laboratory exercises include delicate measurements, like Michelson interferometry, speed of light measurement, etc.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Laboratóriumi mérések előtt a felkészültség ellenőrzése, és a mérési jegyzőkönyvek értékelése
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval egyeztetve
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
34
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Halbritter András
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András