BMETE11AP66

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Méréstechnika laboratórium
A tárgy angol címe: 
Measurement Techniques Laboratory
A tárgy rövid címe: 
MéréstechnikaLaboratórium
0
0
3
f
Kredit: 
5
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE11AP64
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Méréstervezés és mérési gyakorlatok
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE11AP65
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Méréstechnika
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Halbritter András
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2023.03.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2023.04.10.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Méréstechnika elméleti ismeretek, méréstervezési ismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus-mérnök BSc szak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A laboratóriumi gyakorlat a méréstechnika tárgy keretében elsajátított elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására koncentrál. A hallgatók olyan méréstechnikai elveket és komplex adatkiértékelési módszereket alkalmaznak, mint spektrumanalízis, termikus és sörétzaj mérése, heterodin méréstechnika, nagyfrekvenciás méréstechnika, nukleáris méréstechnikai módszerek. Ezen mérési gyakorlatokat a hallgatók számítógépes adatgyűjtés és mérésvezérlés segítségével, mérőpárokban végzik.

The laboratory exercises focus on the practical application of the theoretical knowledge acquired in the field of measurement technology. Students apply special measurement techniques and complex data evaluation methods such as spectrum analysis, thermal and shot noise measurement, heterodyne measurement techniques, high frequency measurement techniques, and nuclear measurement technology. The laboratory exercises are aided by computer control, and the measurements are performed in pairs.

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Laboratóriumi mérések előtt a felkészültség ellenőrzése, és a mérési jegyzőkönyvek értékelése
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval egyeztetve
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
42
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
66
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Halbritter András
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András