BMETE11BG15

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Bevezető fizika
A tárgy angol címe: 
Physics Fundamentals
A tárgy rövid címe: 
BevezetőFizika
0
2
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Márkus Ferenc
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2017.04.26.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2017.09.01.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Ajánlott szabadon választható tárgy a BME Gépészmérnöki Kar által gondozott alapszakokon
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Alapvető ismeretek és számolási-gyakorlati készség elsajátítása a mechanika témaköréhez kapcsolódó feladatkörökből: kinematikai alapfogalmak, Newton-törvények, erőtípusok, impulzus, perdület, energia, munka, teljesítmény, harmonikus rezgések, hullámok.

2. Alapvető ismeretek és számolási-gyakorlati készség elsajátítása az elektromosságtan témaköréhez kapcsolódó feladatkörökből: Coulomb-erő, elektromos térerősség és potenciál, kapacitás fogalma, kondenzátorok, elektromos áram és ellenállás, mágneses térben mozgó töltésre és árammal átjárt vezetőre ható erő, mozgó töltések és áramjárta vezetők által keltett mágneses tér, mágneses indukció törvénye, induktivitás, váltakozó áram, RL, RC, RLC körök, elektromágneses hullámok.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A tantárgy és tudás írásos értékelési módja két zárthelyi dolgozat formájában történik. A rendelkezésre álló munkaidő 90 perc.
Pótlási lehetőségek: 
A két összegző tanulmányi teljesítményértékelés összevont formában a pótlási időszakban pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a hallgató számára kedvezőbbet vesszük figyelembe.
Konzultációs lehetőségek: 
heti rendszerességgel
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A tárgy honlapján elérhető elektronikus jegyzet, és egyéb segédanyagok: http://fizipedia.bme.hu/index.php/Bevezető_Fizika_(GPK)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
42
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Márkus Ferenc
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András
A tantárgy adatlapja PDF-ben: