BMETE11MF54

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Optikai spektroszkópia az anyagtudományban
A tárgy angol címe: 
Optical Spectroscopy in Materials Science
A tárgy rövid címe: 
OptSpektrAnyagtud
3
0
0
v
Kredit: 
5
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Bordács Sándor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.05.31.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.06.28.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Electrodynamics, quantum mechanics, solid state physics
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc képzés kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Electromagnetic wave propagation in isotropic materials, transmission/reflection from interfaces, complex response functions, Kramers-Kronig relations, atom spectroscopy, X-ray emission and absorption spectroscopy, charge excitations  of metals, semiconductors, excitons, plasmons, color-centers, vibrational excitations, Fourier transform infrared spectroscopy, Raman scattering and Raman spectrosocpy, time-resolved methods, pump-probe experiments, optical near-field microscopy.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Students must solve a homework problem
Konzultációs lehetőségek: 
based on private communication
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Kamarás K.: Spektroszkópia és anyagszerkezet. Bevezetés a modern optikába V. kötet, Műegyetemi Kiadó, 2000.
D. Tanner: Optical Effects in Solids, Cambridge University Press, 2019
H. Kuzmany: Solid State Spectroscopy, an Introduction, 2nd Edition, Springer, Berlin, Heidelberg, 2009.
M. Dressel, G. Grüner: Electrodynamics of Solids, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
43
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
45
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Bordács Sándor
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
Név: 
Dr. Kamarás Katalin
Beosztás: 
kutatóprofesszor
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
MTA Wigner Kutatóközpont, SZFI
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András