BMETE11MX32

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Paradox kvantum világ
A tárgy angol címe: 
Paradox Quantum World
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX02
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Matematika 2a
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE90AX03
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Matematika 2b
1.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy kódja: 
BMETE90AX05
1.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy (rövidített) címe: 
Analízis 2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Orosz László
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2012.10.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2013.04.26.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Az elemi analízis alapfogalmai. A lineáris terek alapfogalmai. Koplex számok algebrája
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Mérnök MSc hallgatók szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Cél: A korszerű kvantummechanikai szemlélet kialakítása és a kvantuminformatika fizikai alapjainak megismerése.

A kvantummechanika kialakulásának rövid történeti összefoglalása. A kvantummechanika axiómáinak induktív származtatása . A kétállapotú rendszerek matematikai tárgyalása. A Kvantummechanika "értelmezése". A kvantummechanikai méréselmélet alapjai. Bohr-Einstein-Koppenhága. Schrödinger macskája és Wigner barátja. Az "idő" fogalma a kvantummechanikában. Az energia és az idő. Az idő "iránya". Zeno paradoxon. A rejtett paraméterek. Az EPR paradoxon. A Bell egyenlőtlenségek, indukció-lokalitás-realitás. A Kvantumoptika alapgondolata és kísérleti inspirációi (a fotonok világa).
A "két réses kísérlet" és paradoxonai. Kísérleti megvalósítások. Mach-Zehnder interferométer. Késleltetett választás. Kölcsönhatás mentes mérés. Kvantumradír. A "Bell bázis". Kvantumteleportáció.
A kvantuminformatika alapgondolata. Kvantum titkosítás. A kvantumszámítógépek működésének az alapötlete. Dekoherencia problémája.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 db Zárthelyi
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Vizsga
Konzultációs lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Előadásvázlat kézirat. Wikipedia.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
14
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Orosz László
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András
A tantárgy adatlapja PDF-ben: