BMETE11NGMF

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Modern fizika alkalmazásai a mérnöki gyakorlatban
A tárgy angol címe: 
Applications of Modern Physics in Engineering
A tárgy rövid címe: 
ModernFizikaAlk
2
0
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Papp Zsolt
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.08.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.08.21.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GPK MSc képzések kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Az informatikától az anyagvizsgálati módszereken át az egészségügyi diagnosztikáig számos helyen találkozhatunk olyan műszaki eszközökkel, melyek a fizikai kutatások legmodernebb, sokszor Nobel-díjjal jutalmazott eredményein alapulnak. A kurzus keretében ezen alkalmazások széles körét mutatjuk be, a fizikai háttér kísérleti és elméleti alapjainak szemléletes ismertetésével. Fő témáink: régebbi Nobel-díjas eredmények alkalmazásai (drótnélküli adatátvitel, rádió, röntgensugárzás, radioaktivitás, stb.); hétköznapi optika (lézerek, CCD, optikai szál, LCD, holográfia); kvantumfizika az atommodelltől a kvantumkommunikációig; nagy pontosságú mérések (relativitáselmélet a GPS-ben, atomórák, interferometria); nukleáris technológia az atomerőműtől a régészeti kormeghatározásig; modern fizika az orvoslásban (MRI, CT, PET); félvezetők az első tranzisztortól a mobiltelefonig; a nanotechnológia eszközei (pásztázó mikroszkópok, elektronmikroszkópia, elektronsugár-litográfia, stb.).

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Zárthelyi dolgozatok teljesítése
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Hudson, Nelson: Útban a modern fizikához
Hraskó Péter: Relativitáselmélet
Geszti Tamás: Kvantummechanika
Marx György: Kvantummechanika
Károlyházy Frigyes, Marx György, Nagy Károly: Statisztikus mechanika
https://fizipedia.bme.hu/index.php/Fizika_2i_-_M%C3%A9rn%C3%B6k_informatikus_alapszak
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
14
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr Papp Zsolt
Beosztás: 
adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András