BMETE12AF34

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Mikroszkópia
A tárgy angol címe: 
Microscopy
A tárgy rövid címe: 
Mikroszkópia
2
0
0
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE15AF21 VAGY BMETE13AF04 VAGY BMETE131072
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
KisérletiFizika3
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE12AF01 VAGY BMETE12AF35 VAGY BMETE122045
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Optika
Kizáró tantárgyak: 
BMETE12AF09
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Maák Pál
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.03.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.07.06
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Optika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc és Fizika BSc képzése Alkalmazott fizika specializációjának kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. A mikroszkóp története, az összetett optikai mikroszkóp kialakulása. A modern mikroszkópiai technikák rövid áttekintése, osztályozása.2. Az optikai mikroszkóp geometriai optikai alapjai. A képalkotás Abbe féle elmélete. A mikroszkóp feloldóképességének becslése a diffrakcióelmélet alapján. 3. Az összetett optikai mikroszkóp felépítése, a leképező rendszer és a megvilágító rendszer szerepe. Az objektív és az okulár specifikus tulajdonságai. Az immerziós-folyadék szerepe4. A leképzés hibái, fényerő, mélység-élesség. Az optikai tervezés szempontjai, módszerei. 5. Megvilágítási technikák: rekeszlapok, ferde megvilágítás, sötét látóterű megvilágítás, 3D kondenzor, mintaelőkészítés6. Fáziskontraszt eljárás és a polarizációs mikroszkóp – fizikai optikai háttér és megvalósítás7. Optikai mikroszkóp használata - gyakorlat 8. A felbontás növelésének elvi és gyakorlati korlátai.9. A látott illetve rögzített kép kiértékelése, optikai és számítógépes képfeldolgozási módszerek 10. A mikroszkópia újabb irányzatainak áttekintése: konfokális, Röntgen, UV, fluoreszcens, sokfotonos, optikai mikroszkópok, elektronmikroszkópok, atomi erő mikroszkóp és alagútmikroszkóp11. Konfokális és sokfotonos mikroszkópok tárgyalása, paraméterei, mintakészítés12. Pásztázó és transzmissziós elektronmikroszkópok valamint analitikai elektronmikroszkópok tárgyalása, paraméterei, mintakészítés13. Pásztázó elektronmikroszkóp gyakorlati megismerése14. Alagút, atomerő és egyéb pásztázó mikroszkópok tárgyalása, paraméterei

Követelmények szorgalmi időszakban: 
1 zh
Követelmények vizsgaidőszakban: 
     
Pótlási lehetőségek: 
1 pót ZH
Konzultációs lehetőségek: 
Órarendi órák alatt, hallgatói igény szerint.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Saját jegyzet
Bevezetés a modern optikába I-III. kötet
     
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
30
Felkészülés zárthelyire: 
32
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Maák Pál
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
Név: 
     
Beosztás: 
     
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
     
Név: 
     
Beosztás: 
     
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
     
A tanszékvezető neve: 
Dr. Koppa Pál
A tantárgy adatlapja PDF-ben: