BMETE12AX16

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Megújuló energiák, globális felmelegedés
A tárgy angol címe: 
Renewable Energy, Global Warming
A tárgy rövid címe: 
MegujuloEnergiak
2
0
0
f
Kredit: 
2
Kizáró tantárgyak: 
---
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Prof. Dr. Giber János
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
prof. emeritus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.09.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.12.20.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Kísérleti fizika I., v. Bevető fizika tárgy
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható tárgy BME TTK, Vill. Kar, Gépész Kar, Vegyész Kar (BSc ill. MSc)
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Az energiaszükséglet és szerkezete országcsoportonként Magyarországon. Prognózis 2020-25-ig, trendek. Források és gazdasági lehetőségek. A megújuló energiák fajtái, technológiája, szerepe. Gazdasági korlátai.
A hazai lehetőségek, korlátok.
A globális felmelegedés és az energiaszerkezet. (Bevezetés a Föld - légkör rendszer kémiájába és fizikájába.)

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Választott tárgykörről írt esszé.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Az esszé előadása szükkörű konferencián.
Pótlási lehetőségek: 
A konferenciára előadás elkészítése
Konzultációs lehetőségek: 
Az esszéket előadó értékeli, beadóval megbeszéli.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Giber: Megújuló energiák szerepe az energiaellátásban, B+V Kiadó
MVM Közlemények szakcikkei
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
12
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
10
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
10
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Giber János
Beosztás: 
prof. emeritus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: