BMETE12MF13-v1

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Bevezetés az optikába
A tárgy angol címe: 
Introduction to Optics
A tárgy rövid címe: 
BevOptika
2
1
0
v
Kredit: 
4
Kizáró tantárgyak: 
Optika BMETE12AF01
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2080.09.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
matematika, fizika, elektrodinamika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A Fizikus MSc Szak Alkalmazott Fizika Szakirányának kötelezően választható tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy a BSc szakon optikát nem végzett MSc hallgatók számára bevezető, a BSc elektrodinamikára épít. Fő témakörei fénymodellek, transzmisszió, reflexió, geometriai/paraxiális optika, interferencia, vékonyrétegek, diffrakció, optikai rács, polarizáció, t erjedés anizotróp közegben,
hullámvezetők, fény és anyag kölcsönhatása, abszorpció, emisszió, lézerműködés, koherencia, elektro - és akuszto-optika.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
70%-os részvétel (ea+gy)1 zárthelyi
Követelmények vizsgaidőszakban: 
elégséges zárthelyi, mely beszámít a vizsgába szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
1 pótzárthelyi
Konzultációs lehetőségek: 
oktatóval egyeztetve igény szerint és a ZH előtti héten
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Richter Péter: Bevezetés a modern optikába, I. kötet, Műegyetemi Kiadó, 2000.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
26
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Richter Péter
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: