BMETE12MF76

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Diplomamunka-készítés NA
A tárgy angol címe: 
Diploma Work NA
A tárgy rövid címe: 
DiplomamunkaKészítésNA
0
0
10
f
Kredit: 
30
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE12MF09
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
ÖnállóLabAF2
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE12MF47
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
ÖnállóLabAF2
1.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy kódja: 
BMETE12MF72
1.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy (rövidített) címe: 
ÖnállóLabNA2
Kizáró tantárgyak: 
BMETE12MF12
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kocsányi László
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.11.16
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.11.29
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
fizika, matematika, számítástechnika, méréstechnika, angol nyelvismeret
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc szak nanotechnológia anyagtudomány specializációjának kötelező tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy keretében a hallgatók diplomamunkájuk témakörében végeznek kutatási feladatokat témavezetőjük (konzulensük) irányításával.

A kredit megszerzésének feltétele a témakiírásnak megfelelően elkészített diplomamunka bemutatása és leadása 2 nyomtatott példányban illetve PDF-ben 30 nappal a kitűzött záróvizsga előtt.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
kutatási feladatok végzése, diplomamunka elkészítése
Követelmények vizsgaidőszakban: 
nincs
Pótlási lehetőségek: 
nincs
Konzultációs lehetőségek: 
a konzulens folyamatosan biztosítja
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
140
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
130
Egyéb elfoglaltság: 
630
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
900
Ellenőrző adat: 
900
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kocsányi László
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Koppa Pál