BMETE12MF82

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Megvilágítórendszerek tervezése
A tárgy angol címe: 
Design of Nonimaging Optic
A tárgy rövid címe: 
MegvilágítórendszerekTervezése
0
2
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Erdei Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2022.10.28.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2023.09.26.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
matematika (differenciál és integrálszámítás, komplex számok), alapvető optikai ismeretek (geometriai optika), angol nyelv
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc szak kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgyat a BSc képzés 4. vagy az MSc képzés 2. félévében érdemes felvenni. A tárgy csak minden második évben kerül meghirdetésre, felváltva az MSc képzés Optikai tervezés c. tárgyával. A gyakorlati foglalkozásokat a Zemax OpticStudio optikai tervező programmal végezzük. Ez saját laptopon futtatható, melyhez a gyártó cég biztosít hallgatói licenceket.

A tárgy célja, hogy a leképezést nem, vagy gyengén biztosító megvilágítórendszerek modellezéséhez és optimalizációjához szükséges optikai alapismereteket áttekintsük, megismerkedjünk a legegyszerűbb megvilágítórendszerek felépítésével, és ezek szimulációját optikai tervező programmal begyakoroljuk.

A legfontosabb érintett témakörök: geometriai optika és radiometria, komplex törésmutató, Lambert-Beer törvény, fényforrás és detektormodellek, a Zemax OpticStudio nemsorrendi sugárátvezetést végző moduljának és a főbb objektumtípusoknak a megismerése, anyagok, vékonyrétegek, felületi szórás, térfogati szórás modellezése. LED és LED-kollimátor modellezése, mikroszkóp-megvilágítások modellezése, fényszórómodellezés, fényhomogenizálás, fényvezetőbe csatolás, valamint koherens optikai rendszer (interferométer) modellezése.

1. Geometriai optikai és radiometriai alapismeretek, komplex törésmutató, Lambert-Beer törvény, étendue, Lambert- és izotróp sugárzó.
2. Zemax OpticStudio nemsorrendi modul, szivárvány modellezése.
3. Detektormodellek (ideal coating is).
4. Fényforrásmodellek (Radiant Imaging is).
5. Felületmodellek (rétegek, szórás), anyagmodellek, térfogati szórás.
6. Nemsorrendi objektummodellek, építkezési szabályok (periódikus, bool, CAD import)
7. Egyszerű LED modellezése.
8. Kritikus és Köhler-megvilágítás modellezése.
9. TIR-optika modellezése (LED kollimátor), többmódusú szálba csatolás modellezése.
10. Xenon-fényszóró modellezése.
11. CPC modellezése, homogenizátor rúd modellezése.
12. Interferométer modellezése (osztóelemek).
13. Optimalizációs eljárások (nyalábformáló).

Követelmények szorgalmi időszakban: 
3 db kis Zh és egy félévközi házi feladat megoldása
Pótlási lehetőségek: 
Az összes zárthelyi a pótlási héten egy alkalommal pótolható
Konzultációs lehetőségek: 
Előzetes megbeszélés alapján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
R. Winston, J.C. Miñano, P. Benítez: Nonimaging Optics
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
13
Felkészülés zárthelyire: 
6
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
15
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
62
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Erdei Gábor
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Koppa Pál