BMETE14MF04

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Mintázatképződés mikro- és makroskálán
A tárgy angol címe: 
Pattern Formation at Micro- and Macroscale
2
0
0
v
Kredit: 
2
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Lagzi István László
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2013.10.28.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2013.12.19.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Kémiai (fizikai kémia) és matematikai (analízis) alapok.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható speciálkollégium alap- és mesterszakos fizikus hallgatóknak.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Alapvető ismeretek összefoglalása, bevezetés
2. Kémiai reakciók; közönséges differenciálegyenletek és megoldásuk (analitikus és numerikus módszerek)
3. Fázistér; stacionárius pontok; lineáris stabilitásvizsgálat
4. Diffúziós egyenletek; advekciós egyenletek; parciális differenciálegyenletek; kezdeti- és határfeltételek
5. Parciális differenciálegyenletek analitikus megoldási módszerei
6. Parciális differenciálegyenletek numerikus megoldási módszerei; „method of lines”; térbeli diszkretizáció, időbeli integrálás
7. Kémiai mintázatok makroskálán I: BZ hullámok, autokatalitikus frontok
8. Kémiai mintázatok makroskálán II: FDO-, Turing és Liesegang mintázatok, Turing instabilitás vizsgálata
9. Nanorészecskék fizika és kémiai tulajdonságai. Nanorészecskék előállítása és szintézise
10. Kémiai mintázatok mikroskálán: mintázatok nanorészecskékből.
11. Sztochasztikus modellek; átmeneti valószínűség; Monte-Carlo szimulációk
12. Komplex rendszerek: reakció-diffúzió-advekció; modellezési eljárások; alkalmazás: légkörkémiai terjedési modellek

Követelmények szorgalmi időszakban: 
részvétel az órákon
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadóval egyeztetve (F épület, III. lépcsőház, Fizika Tanszék, I. emelet, Kémiai Fizika Csoport)
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Turányi Tamás, Reakciómechanizmusok vizsgálata, Akadémiai Kiadó, 2010
P.W. Atkins: Fizikai kémia I-III., Tankönyvkiadó, 1992
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
18
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Lagzi István László
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék, KémFizCsop
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András
A tantárgy adatlapja PDF-ben: