BMETE15AF18

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Vektorszámítás
A tárgy angol címe: 
Vector Calculus
0
2
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Török János
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2013.12.13.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.02.05.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
alapfokú differenciál-, integrálszámítás és lineáris algebra
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Fizika BSc szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Vektorok (műveletek, Levi–Civita-szimbólum, tükrözés, forgatás, ...)
Mátrixok (determináns, inverz, forgatás, főtengely transzformáció, sajátérték, sajátvektor, diadikus szorzat) Differenciálszámítás (Young-tétel, Taylor-sor, grad, div, rot, henger- és gömbi koordináta-rendszerek) Integrálszámítás (sima, vonal, felületi, térfogati integrál, Jakobi-determináns, Gauss-, Stokes-tétel)
Fourier-transzformálás, Laplace-transzformált
Differenciál egyenletek (felbontás, megoldás Laplace-transzformáció segítségével)

Követelmények szorgalmi időszakban: 
házi feladatok és zárthelyi eredmények
Pótlási lehetőségek: 
Az érvényes TVSz szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
előzetes egyeztetés alapján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Tasnádi Péter, Jánossy Lajos, Gnädig Péter: Vektorszámítás I, II, III (Tankönyvkiadó, 1982)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
12
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Török János
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Dr. Udvardi László
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: