BMETE15BG40

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Modern fizika mérnököknek
A tárgy angol címe: 
Modern Physics for Engineers
A tárgy rövid címe: 
ModernFizika
2
0
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Udvardi László
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tudományos főmunkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2017.07.03.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2017.07.07.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GPK alpképzési szakjainak szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A speciális relativitás elmélet alapfogalmai (Lorentz transzformáció, Einstein posztulátumok) és azok következményei. A kvantummechanika kísérleti előzményei és a részecske-hullám komplementaritás elve. A kvantummechanika ’hullámmechanika’ formalizmusa (Schrödinger-egyenlet, hullámfügg-vény). A kvantummechanika Bohr-féle valószínűségi értelmezése és a Heisenberg-féle határozatlansági relációk jelentősége. A Schrödinger-egyenlet megoldásai egyszerű rendszerek esetében (potenciáldoboz, harmonikus oszcillátor, alagúteffektus). Az atomfizika alapjai (Schrödinger-egyenlet megoldása H-atomra, impulzusmomentum saját-ságai, kvantált energiaszintek, a hullámfüggvényt jellemző kvantumszámok). Az elektron-spin bevezetésének kísérleti előzményei (Stern-Gerlach és Einstein-de Haas kísérlet), a spin tulajdonságai. Sokelektronos rendszerek jellemzői (Pauli elv, Pauli-féle kizárási elv) és a periódusos rendszer felépítése. Az elektronok alapvető tulajdonságai szilárdtestekben (sávszerkezet, a fémek szabadelektron modellje, Fermi-Dirac statisztika, Fermi-energia, elektronfajhő). Az elektromos vezetés alapjelenségei szilárdtestekben (fémek, szigetelők, félvezetők, adalékolt févezetők, alapvető félvezető eszközök).

Követelmények szorgalmi időszakban: 
zárthelyi dolgozatok teljesítése
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval egyeztetve
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
30
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Udvardi László
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László