BMETE15MF33

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Véges hőmérsékletű és nemegyensúlyi térelméletek
A tárgy angol címe: 
Field Theory at Finite Temperature and in Nonequilibrium
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Jakovác Antal
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.10.20.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.12.20.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Kvantummechanika és elektrodinamika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A tárgy a (hagyományos) kutató fizikus szakirány kötelezően választható tantárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Pályaintegrál kezdeti feltételekkel, valós és képzetes idejű formalizmus; perturbációszámítás, propagátorok, kauzalitás és analiticitás, vágási szabályok; termodinamika, szabadenergia, fázisátalakulások; lineáris válasz elmélet, állapotok bomlása, Kubo-formula; Wigner transzformáció,
Boltzmann egyenletek; klasszikus térelmélet limesz; renormálási csoport valós idejű formalizmusban, Feynman-Vernon konstrukció, zaj, fluktuáció-disszipáció tétel, Tsallis eloszlás; perturbációszámítás, ellentagok, renormálás, IR divergenciák, felösszegzés, 2PI formalizmus, Schwinger-Dyson egyenletek; O(N) és chirális O(N) model véges hőmérsékleten, fázisdiagram; mértékelméletek véges hőmérsékleten, HTL hatás,
Vlasov egyenletek, Wong egyenlet, QCD fázisdiagrammja.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
nincs
Követelmények vizsgaidőszakban: 
sikeres vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Az érvényes TVSZ szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval történő megállapodás szerint.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
M. Le Bellac: Thermal Field Theory (Cambridge University Press)
J.I. Kapusta and C. Gale: Finite-temperature Field Theory. Principles and Applications (Cambridge University Press)
N.P.Landsmann, Ch.G. van Weert: Real- and imaginary-time field theory at finite temperature and density. PR. 145 (1987)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
34
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Jakovác Antal
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
BME, Elméleti FIzika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: