BMETE47D123

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Diffúziós-tensoros MR vizsgálatok felhasználási lehetőségei
A tárgy angol címe: 
Applications of Diffusion-Tensor MR Imaging
A tárgy rövid címe: 
DiffúziosTensorosMRVizsgálatok
2
0
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Valálik István
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
c. egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.07.23.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.08.22.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Neurobiológia, Kognitív idegtudomány, Kognitív pszichológia
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Pszichológia Doktori Iskola tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A kurzus célja a agyi Diffúziós tensoros MR vizsgálat technikájának áttekintése, a pályavizsgálatok módszereinek és lehetőségeinek, korlátainak bemutatása. A kapcsolódó kognitív és idegrendszeri folyamatok áttekintése, idegsebészeti felhasználás lehetőségeinek isnertetése. A kurzus során az alábbi témákat tekintjük át:

1. Az elv bemutatása, MR vizsgálati technika, hardver környezet áttekintése
2. Pályavizsgálatok (traktográfia) típusainak bemutatása
3. Szoftveres lehetőségek ismertetése
4. Anatomiai relációk, konnektivitások
5. Fehérállományi eltérések, tumoros elváltozások
6. A pályavizsgálatok funkcionális idegsebészeti vonatkozásai
 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A kurzus tematikájában szereplő cikkek feldolgozása, az egyik témához kapcsolódóan további kutatások kritikus bemutatása.
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ-nek megfelelően.
Konzultációs lehetőségek: 
Fogadóórán, e­mailen
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
O'Donnell LJ, Westin CF. An introduction to diffusion tensor image analysis. Neurosurg Clin N Am. 2011 Apr;22(2):185-96,
Hijaz, T.A.; et al. Diffusion Tensor Imaging Tractography Tutorial and Introduction Major White Matter Tract Anatomy
Essayed WI. et al: White matter tractography for neurosurgical planning: A topography-based review
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
48
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
14
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Valálik István
Beosztás: 
c. egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Babarczy Anna