BMETE47MC00

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Neurobiológia
A tárgy angol címe: 
Neurobiology
A tárgy rövid címe: 
Neurobiológia
2
2
0
v
Kredit: 
5
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kovács Gyula
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.05.14.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.11.03.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
alapvető, középiskolai biológiai tudás, anatómia, élettan.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Kognitív tanulmányok mesterszak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Az emberi agy modern vizsgálati módszerei
A sejtmembrán fiziológiája, az idegsejt működéseinek alapjai
Ingerlékeny szövetek tulajdonságai és a szinaptikus transzmisszió
A központi idegrendszer általános mûködései, neuronális osztályozás, ingerületvezetés
A perifériás idegrendszer. Az enterális idegrendszer. Az autonóm idegrendszer
Az agykéreg. Receptorok általános jellemzői és típusai
Szomatoszenzoros rendszer és fájdalom
A látórendszer és a látás
A hallórendszer és a hallás és az egyensúlyérzés
A szagló és izérző apparátus és a szaglás és ízlelés
A motoros rendszer
A limbikus rendszer és az érzelmek, motivációk
A memória és a tanulás neurobiológiai alapjai
Magasabbrendű megismerés neuronális alapjai, beszéd, kategorizáció, tudat.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Előadásokon való részvétel, feladatok teljesítése, zárthelyi dolgozatok
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Irásbeli vizsga.
Pótlási lehetőségek: 
TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Heti rendszerességgel, a kiírt fogadóórán
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Kognitív Idegtudomány (Pléh-Kovács-Gulyás (szerk), 2003. Osiris.
Despopoulos –Silbernagl: Élettan. Springer Hungária
Kandel-Schwartz- Jessel (eds) Principles of neural science, McGraw-Hill.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
24
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
32
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kovács Gyula
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Pléh Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: