BMETE47MC35

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Diplomamunka-előkészítés
A tárgy angol címe: 
Preparatory Course for Master's Thesis
0
12
0
f
Kredit: 
12
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Babarczy Anna
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.03.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.04.23.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
-
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Kognitív Tanulmányok MSc kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A hallgatók választott témavezetővel dolgoznak, kiválasztják diplomamunkájuk témáját, tanulmányozzák a szakirodalmat, és pilot-kísérleteket végeznek, a téma kivitelezhetőségét vizsgálják. A A kurzus végére határozott tervük lesz a következő félévben elkészítendő di plomamunka
témájáról, szerkezetéről, és az adatgyűjtés pontos módjáról.

Students work with a chosen supervisor to select a research topic for their dissertations. They study the relevant literature and carry out pilot- studies to test whether their plans are practicable. By the end of the course students will have a research proposal detailing the topic and structure of their dissertations and the methods of data collection.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Szakirodalommal ismerkedés, felderítő kutatómunka. Diplomamunka vázlatának elkészítése.
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
A témavezetővel előre egyeztetett időpontban.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Témánként változó folyóirat közlemények és konferenciakiadványok.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
168
Félévközi felkészülés órákra: 
142
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
50
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
360
Ellenőrző adat: 
360
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr Babarczy Anna
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Racsmány Mihály
A tantárgy adatlapja PDF-ben: