BMETE47MC45

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Alkalmazott kognitív pszichológia
A tárgy angol címe: 
Applied Cognitive Psychology
A tárgy rövid címe: 
AlkalmazottKognitívPszichológia
0
2
0
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE47MC01
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Bevezetés a kognitív tudományba
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Babarczy Anna
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2023.07.10.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2023.07.12.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
A kognitív tudomány és kognitív pszichológia fogalmainak alapszintű ismerete
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Számítógépes és kognitív idegtudomány MSc képzés kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy célja, hogy a hallgatókat a képzés során már elsajátított kognitív pszichológiai ismeretek birtokában bevezesse azoknak a gyakorlatban való alkalmazási lehetőségeibe. A hallgatók a tanórák elméleti anyagainak elsajátítása mellett a félév során egy alkalmazott kognitív pszichológia témájú csoportos projektmunka elkészítésében is részt vesznek. A tanórák része az angol nyelvű szakirodalom feldolgozása. A kurzus során lefedett témák: A memória- és készségtanulás-kutatás eredményeinek gyakorlati alkalmazásai. A döntéshozatal és problémamegoldás pszichológiája a gyakorlatban. Kogníció a csoport szintjén. Ember-gép interakció. Emberközpontú tervezés és user experience. Pszichológiai kutatások alkalmazási lehetőségei a társadalmi szintű problémák megoldásában: környezetvédelem, társadalmi felelősségvállalás.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Aktív részvétel a tanórákon, beadandó feladatok elkészítése és bemutatása
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
az oktatóval egyeztetve személyesen vagy emailben
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Groome, D., & Eysenck, M. (2016). An introduction to applied cognitive psychology. Psychology Press.
Norman, D. (2013). The design of everyday things. Basic Books.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
34
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
14
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Lukics Krisztina Sára
Beosztás: 
tanársegéd
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Babarczy Anna