BMETE47MC46

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Alvás a kognitív idegtudományban
A tárgy angol címe: 
Sleep in Cognitive Neuroscience
A tárgy rövid címe: 
AlvásAKognitívIdegtudományban
0
2
0
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE47MC01
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Bevezetés a kognitív tudományba
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Babarczy Anna
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2023.07.10.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2023.07.12.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
A kognitív tudomány és kognitív pszichológia fogalmainak alapszintű ismerete
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Számítógépes és kognitív idegtudomány MSc képzés kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy célja, hogy a hallgatókat a képzés során már elsajátított kognitív pszichológiai és idegtudományi ismeretek birtokában bevezesse az alvás és ébrenlét vizsgálatába, kutatásába, a gyakorlatban való alkalmazási lehetőségeibe. A hallgatók a tanórák elméleti anyagainak elsajátítása mellett a félév során egy alvásvizsgálatot is magábafoglaló kutatási terv és egy, a témával kapcsolatos angol nyelvű szakcikket dolgozanak fel és prezentációt is készítenek. A tanóra része az angol nyelvű szakirodalom feldolgozása.
A kurzus során lefedett témák: Alvásvizsgálat módszertana, Az alvás fiziológiája, Bioritmus - alvás és ébrenlét ritmusai, Az alvás neurobiológiája, Alvás a memória- és készségtanulás-kutatásban, Alvás és érzelem-kutatás, Alvás a fejlődésben és öregedésben, Az alvás és mentális egészség.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Aktív részvétel a tanórákon, beadandó feladatok elkészítése és bemutatása
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
az oktatóval egyeztetve személyesen vagy emailben
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Robert Stickgold, Matthew Walker; The Neuroscience of Sleep
Patrick McNamara; The Neuroscience of Sleep and Dreams
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
34
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
14
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Báthori Noémi
Beosztás: 
tanársegéd
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Babarczy Anna