BMETE47MN02

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Pályaszocializáció és pszichológusi etika
A tárgy angol címe: 
Vocational Orientation and Ethics in Psychology
A tárgy rövid címe: 
Pályaszocializáció
2
0
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Zimmer Márta
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2022.05.03.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2022.05.10.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
alapvető pszichológiai etikai tudás a pszichológia BA képzésről
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GTK Pszichológia MA képzés kötelező tárgya az 1. félévben mindkét specializáción
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Kutatási és publikációs etika / Research and publication ethics;
Klinikai kutatások etikai vonatkozásai / Ethical aspects of clinical research;
Bioetika / Bioethics;
Munka- és szervezetpszichológia etikai vonatkozásai / Ethical aspects of work and organizational psychology.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Egyéni vagy kiscsoportos projektmunka/interjú és prezentációja
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ-nek megfelelően.
Konzultációs lehetőségek: 
Fogadóórán, e­mailen
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
https://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/textbook-on-ethics-report_en.pdf
MPT SzEK: pszichológusok szakmai etikai kódexe
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
32
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Zimmer Márta
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Babarczy Anna
A tantárgy adatlapja PDF-ben: