BMETE47MN24

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Bevezetés a kognitív tudományba
A tárgy angol címe: 
Introduction to Cognitive Science
2
0
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kemény Ferenc
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2015.09.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.01.25
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
-
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Pszichológia mesterszak, Kognitív pszichológia szakirány kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A hallgatók megismerkednek a tanszéken folyó kísérletekkel. Az óra keretein belül a laboratóriumok bemutatkoznak, interaktív formában bemutatják saját kutatásaikat. Alkalmanként más magyarországi, esetleg külföldi előadó mutatja be saját munkáját.
Mivel a tantárgy a tanszéken folyó munkába ad betekintést, ezért főbb témái az arcészlelés, a Parkinson szindróma, az emlékezeti gá tlás, az emlékezet tesztelési hatása, a nyelvelsajátítás, az implicit tanulás, a diszlexia illetve az alvás.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A hallgatók félév végén tesztet vagy gyakorlati dolgozatot írnak egy számukra érdekes előadásból kiindulva.
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ-nek megfelelően.
Konzultációs lehetőségek: 
Az órák ideje alatt illetve a vizsgaidőszak idején heti rendszerességgel, később megjelölendő időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
-
-
-
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
10
Felkészülés zárthelyire: 
10
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
8
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kemény Ferenc
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Kéri Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: