BMETE47MN40

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Neurobiológia 3 – Magasabb rendű kognitív folyamatok
A tárgy angol címe: 
Neurobiology 3 – Higher Cognitive Functions
A tárgy rövid címe: 
Neurobiológia3
2
0
0
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE47MN27
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Neurobiológia 2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kéri Szabolcs
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2020.08.28.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2020.09.02.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Alapvető neurobiológiai és kognitív pszichológiai előismeretek a pszichológia alapképzésről.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GTK Pszichológia mesterszak, Kognitív pszichológia specializáció kötelezően választható tárgya a 3. félévben
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. A mentális funkciók koncepciója.
2. Az asszociációs agykéreg szerkezete: Brodmann, neocortex, columna.
3. A Mesulam-Fuster modell, funkcionális térképek, „kognit”, időbeli integráció (oszcilláció, szinkronizáció).
4. A neocortex kapcsolata a limbikus rendszerrel: Broca, kiterjesztett limbikus rendszer, Papez-gyűrű + amygdala-OFC/cingulum rendszer.
5. A neocortex kapcsolata a basalis ganglionokkal, a frontalis cortex alrégiói, striatalis körök topológiája, kapcsolat a limbikus rendszerrel, a Gruber-MacDonald modell (S-R-C-O).
6. A kognitív folyamatok sejtszintű alapjai (szelektivitás, asszociativitás, fenntartott aktivitás, jutalompredikció, stb.).
7. A „connectome” fogalma, kiterjed kapcsolódási hálózatok típusai, szerepük.
8. A Bayes-féle modell, a Friston-féle „szabadenergia” elmélet.
9. A Posner-féle háromkomponensű modell: vigilitás, orientáció, executiv.
10. A frontoparietalis rendszer, a thalamus és a colliculus superior szerepe. Ventralis bottom-up, dorsalis top-down és cingulo-opercularis rendszer. Neglect.
11. A súlyozott versengési modell (Desimone). A frontális szemmozgató area (frontal eye field [FEF]) és az intraparietalis sulcus szerepe. Keresés vs. detekció.
12. Figyelem és időbeli integráció, EEG alfa-gamma interakciók szerepe.
13. A súlyozott versengési modell sejtszintű alapjai, preferált és nem preferált ingerek kölcsönhatása a receptív mezőben, ezek figyelmi súlyozása.
14. A FEF mikrostimulációja, a dopamin szerepe a figyelmi modulációban és a döntéshozatalban.
15. Az intraparietalis sulcus alrégiói, figyelem és test- referencia, „affordanciák” az anterior régióban, kölcsönhatás a praemotoros cortex kanonikus sejtjeivel.
16. Figyelem és Gestalt-szerveződés, vonásintegráció (Treisman) pop-out és „object file”, spatialis filterek figyelmi modulációja. Ultragyors figyelmi moduláció (<100 ms). Figyelem és tárgyszegmentáció.
17. Az MTL (medialis temporalis lebeny) és a PFC kapcsolata: a fornix, a PFC alrégióinak kapcsolata.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
1 db esszé egyénileg kiválasztott témából (min. 3000 szó,20 eredeti hivatkozás)
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ-nek megfelelően.
Konzultációs lehetőségek: 
Fogadóórán, e-mailen
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Kandel ER et al. Principles of Neural Science. 5th ed., McGraw-Hill, 2013.
Squire LR et al. Fundamental Neuroscience. 4th ed., Elsevier, 2013.
A „Trends in Cognitive Sciences” folyóirat utolsó 5 évfolyamának számai
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
20
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kéri Szabolcs
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Babarczy Anna