BMETE80AE20

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Szakdolgozat készítés
A tárgy angol címe: 
BSc Thesis Project
A tárgy rövid címe: 
Szakdolgozat
0
10
0
f
Kredit: 
15
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.02.06
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.06.12.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Az Energetika BSc képzés és az Atomenergetika szakirány ismeretanyagára
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Gépészmérnöki Kar, Energetikus BSc képzés, Atomenergetika szakirány kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A szakdolgozat elkészítésének üteme (hetenkénti bontásban):
1-3 : Irodalom és adatgyűjtés Internetről, könyvtárból, folyóiratokból.
4-7 : Feladatok megoldása (tervezési, mérési, programozási, stb. feladatok).
8-11 : Eredmények elemzése, korrekciós feladatok meghatározása és elvégzése.
12-14 : A dolgozat teljes dokumentációjának elkészítése. A tantárgy oktatásának módja: konzultáció (heti 10 óra)

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A szakdolgozat kiírásában meghatározott feladat megoldása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
A félévközi jegy megszerzésének feltétele a szakdolgozat legalább kéziratban történő bemutatása
Konzultációs lehetőségek: 
A feladat megoldása alatt folyamatos konzultáció a feladat konzulensével
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A feladat megoldásához szükséges elektronikus és nyomtatott írásos anyagok.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
140
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
310
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
450
Ellenőrző adat: 
450
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Sükösd Csaba
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: