BMETE80AF25

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
A méréskiértékelés matematikai módszerei
A tárgy angol címe: 
Introduction to Experimental Data Handling
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE95AF00
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Valszám
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kis Dániel Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.05.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.09.10
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Valószínűségszámítás
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika BSc képzés Alkalmazott fizika specializáció kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Valószínűségelméleti alapfogalmak. Mérési eredmény, eloszlásfüggvény, átlag, szórás, kovariancia. Poisson -eolszlás, Gauss-eloszlás, Student- eloszlás, khi-négyzet-eloszlás, konfidenciaintervallumok. Paraméterbecslés. Statisztika fogalma, becsült paraméterek. Becslések tulajdonságai:
torzítatlanság, hatékonyság, konzisztencia. Legkisebb négyzetek módszere. Normálegyenletek és megoldásuk. Becsült paraméterek szórásának becslése. Példák mérések kiértékelésére a fizika különböző területeiről. Lineáris regresszió. Görbék simítása. Nemlineáris illesztések kezelése, iteráció. Korrekciók, pl. holtidő-korrekció. Metrológiai alapfogalmak. Szisztematikus és statisztikus hiba. Korrekciók figyelembevétele. Mérési
bizonytalanság fogalma, becslési módszerei. Példák mérési eredmények bemutatásának formájára. Grafikonok készítése. Hibás mérések. Kiszóró
pontok felismerése és kezelése. Gyakorlati méréskiértékelési feladatok.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Egyeztetés alapján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Szatmáry Zoltán: Mérések kiértékelése, jegyzet. Letölthető: www.reak.bme.hu honlapról.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
12
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
20
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szatmáry Zoltán
Beosztás: 
professor emeritus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: