BMETE80AF28

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Bevezetés az analóg és digitális elektronikába
A tárgy angol címe: 
Introduction to analog and digital electronics
1
0
1
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szalóki Imre
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens, tanszékvezető
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.12.02.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2015.05.05
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
-----
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
szabadon választható tárgy első sorban TTK-s BSc-s és MSc-s hallgatók számára
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Egyen- és váltakozóáramú áramköri elemek méréstechnikai jellemzői, alkalmazásaik különböző áramkörökben. Félvezető áramköri elemek , egyeniárnyító dióda, LED, Zener-dióda, tranzisztorok működése, karakterisztikája. Tranzisztoros és műveleti erősítős erősítő alapkapcsolások,
oszcillátorok. Hálózati egyenirányító- és stabilizátor kapcsolások. Komparátorok és impulzustechnikai áramkörök. Kapuáramkörök működése. Kombinációs és szekvenciális áramkörök. Jelterjedés és késleltetés vizsgálata kombinációs hálózatokban. Mikrokonrollerek világa. Digitál-analóg átalakítók.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
1. Írásbeli vagy szóbeli felkészültség ellenőrzés.2. Részvétel az összes gyakorlaton.3. Elfogadott jegyzőkönyvek a mérésekről.
Pótlási lehetőségek: 
1 mérés pótolható egy kijelölt időpontban.
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval előre egyeztetett időpontban.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A tárgy honlapján pdf formában megtalálhatóak lesznek az adott mérésekhez tartozó elméleti és gyakorlati összefoglalók.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
16
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
16
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Farkas Viktor
Beosztás: 
Elektronikai szakoktató
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
BME NTI Atomenergetika tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs mb. igazgató
A tantárgy adatlapja PDF-ben: