BMETE80AF36

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Bevezetés a fúziós plazmafizikába
A tárgy angol címe: 
Introduction to Fusion Plasma Physics
A tárgy rövid címe: 
BevFuziósPlazmafiz
2
0
0
v
Kredit: 
3
Kizáró tantárgyak: 
BMETE80AF21, BMETE805312, BMETE80ME02, BMETE80MD02
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Pokol Gergő
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.06.29
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2017.03.31
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
kísérleti fizika, vektoranalízis
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus alapképzés (BSc) kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
 • Energiatermelés, fúziós reaktor felépítése, Lawson-kritérium, plazma alapok.
 • Inerciális fúzió.
 • Töltött részecskék ütközésmentes mozgása mágneses térben.
 • Termodinamikai egyensúly, ionizációs és sugárzási folyamatok plazmában.
 • Mágneses összetartás: konfigurációk.
 • Részecskék ütközése plazmában: ellenállás, transzport.
 • Bevezetés mágnesezett plazmák elméleti leírásába: kinetikus elmélet, MHD.
 • Hullámok plazmában.
 • Mágnesesen összetartott plazma egyensúlya, instabilitások.
 • Laboratóriumi kísérletek: plazma előállítás, fűtés, plazma-fal kapcsolat.
 • Plazmadiagnosztika, méréstechnika.
 • Aktuális eredmények mágneses összetartású berendezéseknél.
Követelmények szorgalmi időszakban: 
házi feladatok
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadóval egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Vértes Attila: Szemelvények a nukleáris tudomány történetéből (Zoletnik Sándor: A fúziós álom fejezet)
Pokol Gergő, Zoletnik Sándor, Papp Gergely, Horváth László: Bevezetés a fúziós plazmafizikába (egyetemi jegyzet)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
14
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
20
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Zoletnik Sándor
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
MTA KFKI RMKI
Név: 
Dr. Pokol Gergő
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs