BMETE80ME26

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Diplomatervezés B
A tárgy angol címe: 
MSc Thesis B
0
12
0
f
Kredit: 
15
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.01.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.02.05.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GPK Energetikai mérnök MSc szak Atomenergia specializáció kötelező tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy során a hallgató befejezi a két féléves diplomatervezését, amely lezárja az MSc képzését.

A tárgy fontossága miatt további információk taláhatóak az alábbi oldalon, amelyek elolvasását és betartását elvárjuk minden hallgatótól:
http://www.reak.bme.hu/oktatas/zarovizsga-informaciok/energetika-alapkep...

A hallgatónak a félév során rendszeresen konzultálnia kell a témavezetőjével és konzulensével. A félév során végzett munkáját egy minimum 60 maximum 80 oldalas dokumentumban, a Gépészmérnöki Kar formai elvárásainak megfelelően kell megörökítenie, amelybe be kell fűzni a második féléves aláírt feladatkiírását is. Ennek a dokumentumnak az elektronikus-, két puha- és egy keménykötésű változatát kötelezően le kell adnia a Nukleáris Technikai Intézetben, ami az aláírás és a félévközi jegy megszerzésének a feltétele.

A félév végén, a hallgató munkáját a félév során rendszeresen irányító személy (a témavezetője vagy konzulense) egy félévközi jegyet á llapít meg a hallgató hozzáállása, féléves munkája alapján. Ezt a jegyet és egy rövid szöveges indoklást el kell juttatni a megfele lő illetékesnek a fenti honlapon rögzítettek szerint.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
a jelenléti követelmények teljesítése, aláírás megszerzése
Követelmények vizsgaidőszakban: 
-
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ előírásai szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
A tárgy oktatójával előzetesen egyeztetett időpontban.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Tantermi jegyzet és az előadások hallgatóknak kiadott kivonata.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
168
Félévközi felkészülés órákra: 
82
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
200
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
450
Ellenőrző adat: 
450
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Czifrus Szabolcs
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: