BMETE80MF33

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Monte Carlo részecsketranszport módszerek
A tárgy angol címe: 
Monte Carlo particle transport methods
A tárgy rövid címe: 
MC rész.transzp.
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80AF07
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Monte Carlo
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Légrády Dávid
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2009.06.02.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2009.08.31.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Monte Carlo módszerek alapjai, neutron és gammasugárzásokkal kapcsolatos alapismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc szak Nukleáris technika szakirányának kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Monte Carlo becslők: analóg becslés, ütközési becslők, úthossz becslő. A becslés szórása, a becsült érték szórása, korrelált mennyiségek becslése, becslők optimális kombinációja. Sorfejtési együtthatók Monte Carlo becslése és szórásuk. Statisztikai vizsgálatok a becslés
torzítatlanságára.A Monte Carlo számítás hatékonysága: figure of merit
Monte Carlo formalizmusok: Integrál egyenletek, Neumann-sorok.Momentum-egyenletek
A Boltzman-egyenlet és adjungáltjának Monte Carlo megoldása Szóráscsökkentési módszerek és optimalizálásuk, nulla-szórású Monte Carlo Adjungált Monte-Carlo
Midway-módszer, korrekton módszer, kontributon módszer
Monte-Carlo perturbációszámítás
Kritikussági számítások: forrás konvergencia, külső és belső detektorok
Nem-Boltzman problémák: szóráscsökkentés pulse height becslőre, zajszimuláció: magasabb momentumok becslése szóráscsökkentés mellett
Speciális alkalmazások: PET és CT szimuláció GPU segítségével, raytracing technika

Követelmények szorgalmi időszakban: 
programozási házi feladat
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Előadóval egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
I. Lux, L. Koblinger: Monte Carlo particle transport methods: Neutron and photon calculations, CRC Press, 1990
J. Spanier, E.M. Gelbard: Monte Carlo Principles and Neutron Transport Problems, Addison-Wesley, 1969
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
12
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
20
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Légrády Dávid
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technika Tanszék
Név: 
Szieberth Máté
Beosztás: 
tudományos segédmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: