BMETE80MF74

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Méréstechnika a sugérterápiában
A tárgy angol címe: 
Dosimetry in Radiationtherapy
A tárgy rövid címe: 
SugTerMér
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80MF94
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Sugárterápia1
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE80MF78
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
SugvédOF
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Pesznyák Csilla
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014. 11.24
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2015.05.05
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Sugárterápia fizikai alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus PhD és MSc képzés orvosi fizika specializációjának szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Cilindrikus, plánparalell és PinPoint ionizációs kamrák, well-type ionizációs kamra alkalmazása a brachyterápiában, gyémántdetektorok, elektrométerek alkalmazása. Félvezető detektorok (p és n típusú), különböző típusú mátrix detektorok (félvezető és ionizációs kamra), portál
dozimetria, termolumineszcens és optikai doziméterek, radiografik és radiochromik filmdozimetria. CT dozimetria, dozimetriai és képminőségi paramétereinek ellenőrzése különböző homogén és antropomorf fantomokkal. Relatív és abszolút mérések eszköztára kobalt ágyúknál és lineáris gyorsítóknál, forrás kalibráció. Alfa dózismérők, neutron dozimetria. Modern besugárzási technikák (IMRT, IGRT, IMAT) dozimet riai ellenőrzésének
eszköztára. In vivo dozimetria.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadókkal egyeztetett időpontokban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
T. Bortfeld, R. Schmidt-Ullrich, W. De Neve, D. E. Wazer (Editors). Image-Guided IMRT, Springer 2006
Handbook of Radiotherapy Physics, szerk: P Mayles, A Nahum, JC Rosenwald, Taylor & Francis, 2007.
IAEA TRS 398, Ionization Radiation Detectors for Medical Imaging, szerk: Alberto Del Guerra, 2004; Handbook of Radi
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
15
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
7
Vizsgafelkészülés: 
10
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Pesznyák Csilla
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: