BMETE80MF76

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Diffúziós MRI Szeminárium 1
A tárgy angol címe: 
Diffusion MRI Seminar 1
0
2
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Légrády Dávid
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.12.05.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2015.05.05
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Mágneses rezonancia képalkotás elemei, valószínűségszámítás, Fourier analízis
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható tárgy főként a Fizikus MSc Orvosi fizika szakiránya hallgatóinak
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy során a hallgatók önállóan feldolgozzák a diffúziós mágneses rezonancia képalkotás fizikai elveinek, módszereinek, eredményeinek egy, a félév elején kiválasztott részletét, majd a szemináriumon ezt a többi hallgató számára befogadhatóan, oktatási igényességgel ismertetik. A tárgy
célja, hogy a hallgatók önállóan elmerüljenek a terület valamely részproblémájában, majd az így megszerzett ismereteket osszá k meg társaikkal is, hogy a kurzus minden hallgatója betekintést nyerjen a dMRI területére, annak legfrissebb kutatási eredményeibe.
A feldolgozandó ismeretanyag alapját a területen a közelmúltban megjelent publikációk, és a téma egyéb korszerű szakirodalma adja.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Aktív részvétel a szemináriumokon, a hallgatóra jutó anyagrész önálló feldolgozása és előadása. TVSZ alapján min. 70% jelenlét.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
-
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Oktatóval egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Derek K. Jones: Diffusion MRI
a terület friss publikációi
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
12
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
20
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Légrády Dávid
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: