BMETE80MF79

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Orvosi fizika alapismeretek
A tárgy angol címe: 
Basics of Medical Physics
A tárgy rövid címe: 
OFalapism
0
0
0
a
Kredit: 
1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Légrády Dávid
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.10.19.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.12.20.
Tematika
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy célja pótolni az MSc felvételi eljárás során megállapított hiányzó ismeretanyagot az orvosi fizika témakörében. A tárgy az Orvosi Fizika szigorlat előkövetelménye. Az aláírás megszerzéséhez a következő tárgyak ismeretanyagát kell elsajátítani:
- Bevezetés a mérések kiértékelésébe
- Kísérleti magfizika, vagy Mag- és neutronfizika
- Nukleáris méréstechnika
- Sugárvédelem és jogi szabályozása
Azok a hallgatók, akik a fenti tárgyakat vagy azokkal azonos tartalmúakat BSc tanulmányaik során igazoltan elsajátították, au tomatikusan aláírást kapnak. Azoknak, akik valamelyik tárgyat korábban nem tanulták, az aláírás megszerzéséhez az azonos című BSc tantárgyat szabadon választott tárgyként kell teljesíteni.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
a tárgyak teljesítését a tárgyfelelősnél kell igazolni
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
0
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
0
Ellenőrző adat: 
30
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Légrády Dávid
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
BME Nukleáris Technika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: