BMETE80MF85

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Önálló Laboratórium OF1
A tárgy angol címe: 
Laboratory Practices OF1
A tárgy rövid címe: 
ÖnállóLaborOF1
0
0
7
f
Kredit: 
7
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Légrády Dávid
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.03.18.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.04.29.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A Fizikus MSc szak Orvosi fizika szakirány kötelező tantárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A két féléves tantárgy keretében a hallgatók diplomamunkájuk témakörében végeznek kutatási feladatokat diplomatéma vezetőjük irányításával. A félév végén írásbeli beszámolót kell leadni a félévben végzett munkáról, amelyet a témavezetőnek láttamozni kell, és javaslatot kell tenni az
érdemjegyre.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Írásbeli beszámolót kell leadni a félév során végzett munkáról, amelyet a diplomatéma vezetőnek értékelni kell.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
nincs
Pótlási lehetőségek: 
Nincs. Egy egész félévi munkát nem lehet pótolni.
Konzultációs lehetőségek: 
A diplomatéma vezetővel egyeztetett módon a félév során folyamatosan
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Félévenként és kutatási témánként változó
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
98
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
112
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
210
Ellenőrző adat: 
210
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Légrády Dávid
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nti
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: