BMETE905110

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Diplomatéma választás
A tárgy angol címe: 
Choice of Diploma Work
A tárgy rövid címe: 
Témaválasztás
0
0
0
a
Kredit: 
1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Matematika Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Barabás Béla
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2004.12.15.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.01.19.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Diplomamunka témaválasztás a TTK Matematikus képzésében
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A matematikus hallgatóknak a mintatanterv szerinti 8. félévben diplomamunka témát és témavezetőt kell választaniuk. A választott témát a
Matematikus Szakbizottság hagyja jóvá. Az a hallgató kap aláírást, akinek jóváhagyott témája van és ezt az illetékes tanszék vezetője aláírásával igazolja.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
témaválasztás
Követelmények vizsgaidőszakban: 
nincs
Pótlási lehetőségek: 
nincs
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
0
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
0
Ellenőrző adat: 
30
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Barabás Béla
Beosztás: 
docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Sztochasztika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Tóth Bálint
A tantárgy adatlapja PDF-ben: