BMETE90AX14

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Matematikai statisztika alapjai
A tárgy angol címe: 
Foundations of Mathematical Statistics
A tárgy rövid címe: 
MatStatAlap
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX00
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Matematika A1a
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE90AX01
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Matematika A1b
A tantárgy felelős tanszéke: 
Matematika Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Lángné dr. Lázi Márta
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
Egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.11.15.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.12.13.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Egy- és többváltozós függvények analízise, sorfejtések, lineáris algebrai alapok. Halmazelméleti, logikai alapok.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A Vegyészmérnöki Kar Vegyész és Biomérnök szakának kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

-Műveletek eseményekkel. Kombinatorika alapjai. Klasszikus valószínűség.
-Események függetlensége. Feltételes valószínűség. Teljes valószínűség tétele, Bayes tétel.
-Valószínűségi változó fogalma. Valószínűségi változó jellemzői, várható érték, szórás, medián.
-Sűrűségfüggvény fogalma, tulajdonságai. Csebisev egyenlőtlenség. Nagy számok törvénye.
-Nevezetes diszkrét eloszlások: binomiális, geometriai, Poisson eloszlás. Alkalmazások, Poisson folyamat.
-Nevezetes folytonos eloszlások: egyenletes, exponenciális, normális eloszlás. Alkalmazások.
-Poisson határértéktétel, binomiális eloszlás közelítésér normális eloszlással. Moivre-Laplace tétel.
-Többdimenziós eloszlás fogalma. Peremeloszlás, peremsűrűség függvény. Függetlenség fogalma.
-Sztochasztikus folyamat. Kovariancia, korrelációs együttható. Többdimenziós normális eloszlás.
-Feltételes eloszlás. Feltételes sűrűség függvény. Regresszió.
-Statisztikai sokaság, véletlen minta. Normális sokaság. Nevezetes statisztikák.
-Becslés fogalma, jellemzői. Módszerei, maximum likelihood becslés.
-khi-négyzet - eloszlás, student-eloszlás.
-Statisztikai próbák, t-próba, u-próba. Alkalmazások.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
házi feladatok és zárthelyi dolgozatok teljesítése
Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga, TVSz szerint.
Pótlási lehetőségek: 
Az előadó rendelkezése és a TVSz szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadó rendelkezése és a TVSz szerint.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Petz D. és L. Lázi M.: Matematika III. (oktatási segédanyag)
Vetier András: Valószínűségszámítás (egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó, 1985)
Ferenczy Miklós: Valószínűségszámítás és alkalmazásai (példatár, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
18
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Lángné dr. Lázi Márta
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tantárgy adatlapja PDF-ben: