BMETE90AX25

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Matematika E2
A tárgy angol címe: 
Mathematics E2
A tárgy rövid címe: 
Matematika E2
2
1
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX24
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Matematika E1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Matematika Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Barabás Béla
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2006.05.22.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2006.06.13.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Egyváltozós függvények analízise
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Építészmérnöki Kar BSc képzésének kötelező alaptárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A differenciálegyenlet ( fogalmak, első és másodrendű differenciálegyenlet) Differenciálegyenletre vezető műszaki problémák
A többváltozós függvények analízise ( a többváltozós függvény fogalma, függvénytani tulajdonságok, felületek ) A többváltozós függvények szélsőértéke ( kiszámítás és alkalmazások )
A kétváltozós függvények integrálása ( térfogat, nyomaték, egyéb alkalmazások) Görbék differenciálgeometriája
Felületek differenciálgeometriája
Interpoláció, regresszió, spline ( görbék és felületek) Sorfejtések
Bevezetés a diszkrét matematikába (gráfok ) Kombinatorika
Valószínűségelmélet alapjai ( események, valószínűség fogalma, feltételes valószínűség, függetlenség, stb. ) Valószínűségi változók ( diszkrét és folytonos eloszlások )
Statisztikus törvények

Követelmények szorgalmi időszakban: 
kéthetenként kötelező házifeladat, három zárthelyi dolgozat
Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
zárthelyi pótlása a pótlási héten
Konzultációs lehetőségek: 
hetente két intézeti konzultáció
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Thomas: Calculus (egységes Műegyetemi tankönyv, valamint a Bólyai sorozat megfelelő könyvei
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
12
Felkészülés zárthelyire: 
12
Zárthelyik megírása: 
3
Házi feladat elkészítése: 
15
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
6
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Barabás Béla
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Sztochasztika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Tóth Bálint
A tantárgy adatlapja PDF-ben: