BMETE90AX45

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Valószínűségszámítás és statisztika mérnöki alkalmazásai 1
A tárgy angol címe: 
Applications of Probability Theory and Statistics in Engineering 1
0
2
0
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX02
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
MatematikaA2a
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE90AX03
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
MatematikaA2b
A tantárgy felelős tanszéke: 
Matematika Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Lángné Dr. Lázi Márta
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.09.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.10.06.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Egy- és többváltozós analízis, lineáris algebra
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Mérnök BSc hallgatók szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy azon mérnök hallgatók számára ajánlott, akik reguláris keretek között nem sajátítják el a valószínűségszámítás és a statisztika alapjait. Ebben kívánunk nekik segítséget nyújtani, nagy hangsúlyt fordítva a mérnöki gyakorlatban előforduló alkalmmazásokra (mérés, kiértékelés,
hibaszámítás).

Főbb témakörök:
A valószínűség fogalma, feltételes valószínűség, események függetlensége
Diszkrét valószínűségi változó és eloszlása, Folytonos eloszlású valószínűségi változók,
Eloszlások paraméterei (várható érték, módusz, medián, szórásnégyzet, szórás) Kétdimenziós eloszlások, korreláció és regresszió,
Statisztikai alapfogalmak
Számítógépes szimuláció és alkalmazások

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Két zárthelyi dolgozat
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Hetente egy alkalommal két óra
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Az órákon kiadott anyagok, feladatlapok
Szász Gábor: Matematika III., Nemzeti Tankönyvkiadó
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
14
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
30
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Lángné Dr. Lázi Márta
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
Név: 
Dr. Szilágyi Brigitta
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy adatlapja PDF-ben: