BMETE90AX54

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Bevezető matematika
A tárgy angol címe: 
Introductory Mathematics
2
2
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Pitrik József
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2018.03.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2018.03.08
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
VIK Üzemmérnök-informatikus BProf képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Célkitűzés:

A középiskolás matematika rendszerezett összefoglalása.

Témakörök:

 1. A matematikai gondolkodásmód alapelemei, halmazok, logikai műveletek, kombinatorika, gráfok.
 2. Műveletek törtekkel, hatványokkal, gyökökkel.
 3.  A logaritmus fogalma; arány- és százalékszámítás. Elemi függvények tulajdonságai, ábrázolásuk.
 4. Algebrai egyenletek és egyenlőtlenségek.
 5. Gyökös, exponenciális, logaritmusos egyenletek és egyenlőtlenségek.
 6. Trigonometrikus azonosságok és egyenletek.
 7. Egyenletrendszerek (lineáris, négyzetes, négyzetgyökös, exponenciális és logaritmusos).
 8. Elemi függvények, azok lokális és globális tulajdonságai.
 9. Sorozatok (számtani és mértani)
 10. Koordinátageometria (egyenes, kör, parabola), vektorok.
 11. Síkidomok kerülete, területe; testek csoportosítása, felszíne, térfogata.
 12. Kombinatorikai és valószínűségszámítási alapok. Statisztikai alapok.
Követelmények szorgalmi időszakban: 
Házi feladatok és zárthelyi dolgozatok
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
- Schultz J., Tarcsay T.: Matematika 11-12. Emelt szint, Maxim Tankönyvkiadó, 2011
- Kádasné Dr. V. Nagy Éva, Nagy Ilona: Bevezető matematika példatár, BME, 2013
- Gerőcs L., Orosz Gy., Paróczay J., Szászné Simon J.: Matematika gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény I-II-III. (Középszint, emelt szint), Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 2013
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
10
Felkészülés zárthelyire: 
6
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
16
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Pitrik József
Beosztás: 
adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós