BMETE90MX31

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Matematika M1 egészségügyi mérnöknek
A tárgy angol címe: 
Mathematics M1
A tárgy rövid címe: 
MatematikaM1
3
3
0
v
Kredit: 
7
A tantárgy felelős tanszéke: 
Matematika Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Tóth Imre
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2023.03.20.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2023.03.31.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
VIK Egészségügyi mérnök MSc képzés tárgya orvosi alapképzettségű hallgatóknak
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Komplex számok: A komplex számok algebrai, trigonometrikus és exponenciális alakja. Műveletek komplex számokkal.
2. Műveletek vektorokkal: összeadás, kivonás, skaláris és vektoriális szorzás. Ezek definíciója, műveleti tulajdonságai, kiszámítása. Alkalmazás vetületek, terület, térfogat
kiszámítására.
3. Lineáris egyenletrendszerek: Lineáris egyenletrendszer megoldása Gauss-eliminációval. A lineáris egyenletrendszer megoldásának száma és felírása.
4. Mátrix- és determinánsszámítás: Műveletek mátrixok körében. A determináns fogalma. 2x2-es és 3x3-as determináns. Az inverz mátrix fogalma, létezésének szükséges és elégséges feltétele, meghatározásának módja. A mátrix rangjának fogalma.
5. A lineáris algebra alapjai: R^n-ben bázis és lineáris függetlenség.
6. Valós számsorozatok: konvergencia, divergencia fogalma és vizsgálata. A határérték létezésének elégséges feltétele. Konvergens sorozatok összegének, szorzatának,
hányadosának határértékéről szóló tételek.
7. Egyváltozós valós függvények határértéke: fogalom, tételek, nevezetes határértékek.
8. Folytonosság: A folytonosság definíciója. Nevezetes folytonos függvények. Műveletek folytonos függvényekkel. Zárt intervallumon folytonos függvények tulajdonságai.
9. Differenciálszámítás: A differenciálhatóság fogalma. Elemi függvények deriváltjai. Deriválási szabályok.
10. Differenciálszámítás alkalmazásai: függvényvizsgálat és középérték tételek.
11. Határozott integrál: Definíció. Newton-Leibniz tétel. Alkalmazások.
12. Határozatlan integrál: Nevezetes függvények határozatlan integráljai, integrálási szabályok: parciális integrálás, helyettesítés.
13. Elsőrendű differenciálegyenletek: Szétválasztható változójú differenciálegyenletek, elsőrendű lineáris differenciálegyenletek.
14. Másodrendű differenciálegyenletek: Állandó együtthatós differenciálegyenletek. Homogén differenciálegyenlet. Speciális inhomogén differenciálegyenlet megoldása próbafüggvény segítségével.
15. Sorok: Numerikus sorok, hatványsorok, Taylor-sorok, Fourier-sorok.

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Aláírás feltétele a zárthelyik legalább 40%-os teljesítése.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
sikeres vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Igény esetén előzetes megbeszélés alapján.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Szász Gábor: Matematika I., II., III.; Csató Tamásné: Előadás vázlat
Thomas-féle kalkulus I.-III.; Babcsányi et.al.: Matematikai feladatgyűjtemény I.-IV.
Jánossy–Gnädig–Tasnádi: Vektorszámítás I.–III.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
84
Félévközi felkészülés órákra: 
42
Felkészülés zárthelyire: 
40
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
44
Összesen: 
210
Ellenőrző adat: 
210
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Tóth Imre
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Sztochasztika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Simon Károly
A tantárgy adatlapja PDF-ben: