BMETE90MX34

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Dinamikus modellek a közgazdaságtanban
A tárgy angol címe: 
Dynamical Models in Economics
A tárgy rövid címe: 
DinModellekKG
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Matematika Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szántai Tamás
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.04.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.04.21.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Lineáris algebra, az egy- és többváltozós függvények analízise.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A GTK Közgazdász MSc szakának kötelező tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

I. Diszkrét idejű modellek: differenciaegyenletek
Elsőrendű egyenletek (amortizáció, piaci egyensúly, az infláció „bér-ár-spirál”-modellje, zárt populáció fejlődése). Magasabb rendű lineáris egyenletek (Goodwin piacmodellje, Samuelson modellje, Hicks akcelerációs modellje). Rendszerek (a külkereskedelem egy modellje). Stabilitás, periodikus pontok, ciklusok.

II. Folytonos idejű modellek: differenciálegyenletek (DE)
A DE fogalma (logisztikus egyenlet, a Leontief-egyenlet, a Ramsey-egyenlet): a kezdetiérték-probléma fogalma (Domar klasszikus növekedési modellje). Egyszerűbb típusok megoldási módszerei: szeparábilis egyenletek (kamatos kamat; az elhalálozás Gompertz-Makeham modellje; egy termelési modell); lineáris DE-k ill. arra viszavezethető egyenletek (a gazdasági növekedés egy modellje). A kvalitatív elmélet elemei: stabilitás; autonóm egyenletek (Solow neoklasszikus növekedési modellje; egy mikroökonómiai kereslet-kínálat modell).

Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Hatvani L., Krisztin T., Makay G., Dinamikus modellek a közgazdaságban, Szeged, 2001.
Simonovits A., Matematikai módszerek a dinamikus közgazdaságban, Budapest, 1998.
Sydsaeter K., Hammond P., Matematika közgazdászoknak, Budapest, 1998.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
34
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kovács Sándor
Beosztás: 
adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szántai Tamás
A tantárgy adatlapja PDF-ben: