BMETE90MX39

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Felsőbb matematika villamosmérnököknek C
A tárgy angol címe: 
Advanced Mathematics for Electrical Engineers C
A tárgy rövid címe: 
FelsőbbMatVillC
4
2
0
v
Kredit: 
6
Kizáró tantárgyak: 
Felsőbb matematika villamosmérnököknek A
A tantárgy felelős tanszéke: 
Matematika Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.12.12.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2009.02.02.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Lineáris algebra és a kalkulus alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
VIK Villamosmérnöki mesterszak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Félblokk: HALADÓ LINEÁRIS ALGEBRA
A lineáris algebra tanult alapfogalmainak áttekintése. A Moore-Penrose-inverz és alkalmazásai. Normák és mátrixfüggvények. Nem negatív elemű mátrixok. Szinguláris értékek szerinti felbontás (SVD). Lineáris mátrixegyenlőtlenségek. Nevezetes alkalmazások.

2. Félblokk: ANALÍZIS
Numerikus optimalizálás. Hardy terek. Waveletek. Differenciálgeometria. Fixponttételek, maximumelv.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 zárthelyi. Az aláírás megszerzésének feltétele a zárthelyi dolgozatok teljesítése egyenként legalább 40%-ra.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
A két tárgyblokkból közös vizsga. A vizsgajegy megállapítása felerészben a zárthelyik eredménye és felerészben a vizsga alapján történik.
Pótlási lehetőségek: 
Egy sikertelen zárthelyi pótolható a szorgalmi időszakban és egy ismételt alkalommal a pótlási időszakban
Konzultációs lehetőségek: 
Vizsgák előtt, a hallgatókkal egyeztetve.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
84
Félévközi felkészülés órákra: 
30
Felkészülés zárthelyire: 
30
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
36
Összesen: 
180
Ellenőrző adat: 
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Rónyai Lajos
Beosztás: 
egy. tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tsz.
Név: 
Horváth Miklós
Beosztás: 
egy. tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tsz.
A tanszékvezető neve: 
Tóth Bálint
A tantárgy adatlapja PDF-ben: