BMETE90MX48

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Operációkutatási modellek
A tárgy angol címe: 
Operations Research Models
A tárgy rövid címe: 
Op.kut.mod.
2
2
0
v
Kredit: 
6
A tantárgy felelős tanszéke: 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szántai Tamás
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2009.07.04.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2009.11.30.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
valószínűségszámítás, matematikai statisztika, operációkutatás alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GTK Közgazdász MSc képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Lineáris programozási modellek, a szimplex algoritmus, érzékenységvizsgálat és dualitás, szállítási és hozzárendelési feladat ok, hálózati modellek, egészértékű és nemlineáris modellek. Determinisztikus és sztochasztikus készletmodellek, Markov láncok és alkalmazásaik,
sorbanállási modellek, szimulációs modellek, előrejelzési modellek.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 félévközi zárthelyi dolgozat, 2 házi feladat
Követelmények vizsgaidőszakban: 
1 vizsga zárthelyi dolgozat
Pótlási lehetőségek: 
2 félévközi pótzárthelyi dolgozat a szorgalmi időszak alatt pótolható, egy további pótlási lehetőség a pótlási héten
Konzultációs lehetőségek: 
a tárgy oktatójának heti rendszerességgel meghirdetett fogadóóráján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Wayne L. Winston: Operációkutatás, Módszerek és alkalmazások, 1-2. kötetek, Aula Kiadó, Budapest, 2003.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
32
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
40
Összesen: 
180
Ellenőrző adat: 
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szántai Tamás
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szántai Tamás
A tantárgy adatlapja PDF-ben: