BMETE90MX56

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Felsőbb matematika informatikusoknak - Analízis
A tárgy angol címe: 
Advanced Mathematics for Informaticians - Mathematical Analysis
4
0
0
v
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Matematika Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.07.03
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2015.05.05
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Egy- és többváltozós kalkulus, lineáris algebra.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
VIK Mérnökinformatikus MSc képzés kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. A Laplace-transzformáció és alkalmazásai
2. Általánosított függvények; Fourier-transzformáció és alkalmazásai
3. Waveletek
4. Parciális differenciálegyenletek elmélete, alkalmazásai és numerikus módszerei
5. Variációszámítás, irányításelmélet
6. Numerikus optimalizálás

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 zárthelyi dolgozat teljesítése. Az aláírás megszerzésének feltétele a zárthelyi dolgozatok teljesítése egyenként legalább 40%-ra.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
A vizsgán a tárgy mindkét feléből el kell érni az elégséges szintet. A vizsgajegy megállapítása 50-50%-ban a zárthelyik eredménye és a vizsga alapján történik.
Pótlási lehetőségek: 
Mindenki legfeljebb egy zárthelyit pótolhat, de azt esetleg kétszer.
Konzultációs lehetőségek: 
Szükség esetén a számonkérések előtt a hallgatókkal egyeztetve.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Davies, B.: Integráltranszformációk és alkalmazásaik, Műszaki Könyvkiadó, Bp, 1983.
Járai A.: Modern alkalmazott analízis, Typotex, Budapest, 2008.
Kaiser, G.: A Friendly Guide to Wavelets, Brikhauser, Boston, Basel, Berlin, 1994.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
10
Felkészülés zárthelyire: 
14
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
40
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Horváth Miklós
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy adatlapja PDF-ben: