BMETE90MX74

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Matematika ML mérnöktanároknak
A tárgy angol címe: 
Mathematics ML
A tárgy rövid címe: 
MatematikaML
2
2
0
v
Kredit: 
6
A tantárgy felelős tanszéke: 
Matematika Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Molnár Emil
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2009.09.15.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2009.11.30.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
BSc-s matematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A GTK mérnöktanári MSc képzésének kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy témakörei: 1. Euklideszi vektorgeometria n-dimenzióban: Térelemek vektoregyenletei (egyenes, hipersík). Konvex poliéder, a lineáris programozás alapfeladata. 3-dimenzióban merőleges vetítés síkra. Poliéder a számítógép képernyőjén, adatrendszer és műveletek. 2.
Differenciálgeometria: Térgörbék, görbület, torzió, Frenet-formulák, számítógépi megjelenítés. Felületek Gauss-féle megadása. Ívhossz, első alapforma. Símuló paraboloid, második alapforma. Integráltételek és megmaradási elvek. Felületek modellezése számítógépen 3. Valószínűségelmélet: Klasszikus valószínűség, függetlenség. Valószínűségi változó, eloszlása, várható értéke, szórása. Binomiális, exponenciális
és normális eloszlás. A statisztika elemei. 4.Differenciálegyenletek (d.e): Szétválasztható és egzakt d.e. A numerikus megoldás lehetőségei.
Parciális d.e és numerikus megoldásáról. 5. Optimumszámítás: alapfeladatok és megoldási módszerek

Követelmények szorgalmi időszakban: 
rendszeresen kiadott házi feladatok megoldása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
be nem adott házi feladat a pótlási héten pótolható
Konzultációs lehetőségek: 
az előadónál a heti rendszerességgel meghirdetett fogadóóráin
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
1. Dr. Szász Gábor: Matematika II. egyetemi tankönyv; Budapest, 1989. Nemzeti Tankönyvkiadó
2. Dr. Szász Gábor: Matematika III. egyetemi tankönyv; Budapest, 1989. Nemzeti Tankönyvkiadó
3. Intézeti segédanyagok, válogatott szakirodalmo fejezetekés részletek az egyes témakörökhöz.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
36
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
36
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
52
Összesen: 
180
Ellenőrző adat: 
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Molnár Emil
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. G. Horváth Ákos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: