BMETE919200

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Modális logika
A tárgy angol címe: 
Modal Logic
A tárgy rövid címe: 
Modális logika
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE911708
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
MatLogika
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Simon András
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2004.04.05.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2004.04.06.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Matematikai logika, univerzális algebra.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható tárgy doktorandusz és felsőbbéves matematikus hallgatóknak.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Propozicionális modális logikák. Kripke-szemantika. Bizonyításelmélet. Módszerek teljesség és eldönthetőség vizsgálatára.
Speciális modális logikák: S4, S5, T, bizonyíthatósági logika. Multimodális logikák. Nem-teljességi tételek. Algebrai szemantika: operátoros Bool- algebrák, kanonikus beágyazás, megmaradási tételek. Temporális logikák. Elsőrendű modális logikák, propozicionális és elsőrendű dinamikus logika.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Házi feladatok beadása.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga.
Pótlási lehetőségek: 
A Tanulmányi Vizsgaszabályzatban előírtaknak megfelelően.
Konzultációs lehetőségek: 
Igény szerint.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Blackburn, P., de Rijke, M., Venema, Y.: Modal Logic, CUP 2001.
Goldblatt, R.: Logics of Time and Computation, 2nd ed., CSLI, Stanford, 1992.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
8
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
8
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
46
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Simon András
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Rónyai Lajos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: