BMETE91AM56

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Valószínűség programozási feladatok
A tárgy angol címe: 
Programming Exercises for Probability Theory
A tárgy rövid címe: 
ValószínűségProgFel
0
0
1
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE91AM43
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Informatika2
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE95AM29
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
[Valszám1]
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Nagy Gábor Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2020.06.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2020.07.09.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Python nyelv
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematika BSc képzés kötelező alaptárgya 2019.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy célja a Valószínűségszámítás 1 című tárgy tematikájához kapcsolódó programozási feladatok megoldásán keresztül a hallgatók programozási képességeinek szinten tartása, és egyúttal a valószínűségszámítás alapfogalmainak véletlen események szimuláción keresztül való jobb megértésének elősegítése.

The aim of the course is to maintain the students' programming skills through programming problems associated with the topics of Probability Theory course helping the understanding of the basic concepts of probability simulations of random events at the same time.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Házi feladatok megoldása.
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
TVSZ szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Online Python példatár
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
14
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
46
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Wettl Ferenc
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Nagy Gábor Péter